Германчета нагостиха Тишо
12.06.2019
Урок по доблест: Ученици върнаха изгубен портфейл
12.06.2019

Новият шеф на ВиК няма да отиде на извънредната сесия и няма да намали цената на водата

Новият временен управител на ВиК Шумен Илиян Илиев няма да отиде на извънредната сесия, която Общински съвет Шумен насрочи за утре, 13 юни и реши да отговори на съветниците, чрез медиите.

„Проблеми във ВиК Шумен има доста, но нека да не ги политизираме. Загубите на вода и събираемостта са сред основните проблеми“. Това заяви Илиев по време на първата по рода си пресконференция, която целият ръководен мениджърски екип на дружеството даде пред журналисти днес.

Повод за срещата бяха въпросите, които се появиха във връзка с насрочената  извънредна сесия на местния парламент  и невъзможността на управителя да присъства поради предварително поети ангажименти.

„ВиК Шумен наистина е в затруднено финансово положение, но това не е прецедент, тъй като и други дружества в страната са  в същото състояние“, така Илиев коментира първите си впечатления от състоянието на шуменското ВиК.

Илиев бе категоричен, че дружеството няма как да фалира, не е в неплатежоспособност и разплаща всичко дължимо в срокове. Едно от първи неща, които щял да направи новият шеф  била енергийна ефективност на предприятието, която досега не е правена.

На въпрос дали ще намали цената на водата, както зам.-министърът на МРРБ Николай Нанков заяви, при едно от последните си посещения в Шумен, че ще поискат от нови управител, Илиев отговори така:

„Не виждам необходимост да намалим цената на водата. Това е най-лошото нещо, което може да направим за това дружество. Едно тричленно семейство ползва 10 кубика вода, като я намалим с 10 ст. ще му решим ли проблема? Нанков е политик, а аз съм икономист.

След като стана ясно, че новият управител няма да присъства или да изпрати свой предсатвител на  извънредната сесия, на която съветниците ще го чакат експертите на дружеството решиха да отговорят пред медиите на въпросите включени в дневния й ред.

По въпроса за доклада за дейността на одитния  комитет Жанета Панайотова, ръководител финансово направление, представи в резюме част от него.

Освен управителя в ръководството на дружеството участвал контрольор,представител на Министерството на регионалното развитие и одитен комитет, съставен от експерт счетоводители, одитор и инженер експерт ВиК, чиято функция била да изпълняват независим одит на дейността на ВиК във всички направления, след което да изработят годишен доклад.

„Точките, които разглежда процеса на финансово отчитане на предприятието, не са констатирали необходимост и не са давали препоръки за да бъдат извършени някакви корекции по отношение на дейността на процеса, който осъществява ВиК. Във връзка със системите за вътрешен контрол не само финансов, но и технически, заключение е, че не е давана изрична препоръка за дейността на дружеството за 2018 г. и на база извършената документална проверка всички изисквания на база на закона за независимия одит са спазени“, оповести Панайотова.

В заключение одитният комитет на ВиК счел, че при работата с  ръководството на предприятие с обществен интерес, становището им било, че външния одитор също не е установил никакви необичани обстоятелства и доклада на независимия одитор отразил реално състоянието на дружеството.

По въпроса поставен от общинските съветници има ли дружеството към доставчици, включително ел. енергия, размер на задълженията, главници, лихви и разноски и да бъдат посочени просрочените задължения по договори Панайотова цитира основни цифри от отговора, който щял да бъде изпратен на общинските съветници.

Към края на годината официалните отчетни данни сочели, че дружеството има краткосрочни текущи задължения за ел. енергия в размер на 871 хил. лв., а към доставчици 1, 32 хил. лв. Към края на месец април 2019 г. за доставчиците сумата е идентична 1, 32 хил лв., а задълженията им за ел. енергия, в това число и нетната доставка на ел. енергия е 756 506 лв., които също са текущи.

Задълженията им с просрочие по търговски договор с гарантиран резултат, за рехабилитация на водопроводи от водоснабдителната система на Шумен били в размер на 5 млн. 177 хил. лв. По договора било изплатено ДДС, а за главницата се водели съдебни спорове пред Апелативния съд.

Във връзка със вземанията на ВиК от потребители Панайотова посочи, че края на годината дружеството е завършило с 2 млн. 715 хил. лв. вземания от клиенти, като 1 млн.  593 от тях са текущи, заведените изпълнителни дела били за 1 млн. 180 хил. лв.

Дълговете на населението към дружеството били приблизително между 4,5 млн. лв. и 5 млн. лв. – задължения от граждани, фирми и съдебни и присъдени съдебни такива, като 87% от задълженията били на граждани.

По време на безпрецедентната пресконференция експертите категорично заявиха, че към 31 май 2019 г. ВиК е изплатило всички заплати и осигуровки към служителите и работниците си.

В момента тече разглеждане на постъпилите оферти за избор на изпълнител за пречиствателната станция. Кандидатствали са три фирми, две от които български „Геострой“ АД, обединение „Кристални води“ и  Строително-предприемачески  Холдинг ЕООД с чуждестранно участие. Около 20 юли т. г. ще стане ясен изборът на комисията за изпълнител на пречиствателната станция в Шумен.

За себе си новият шеф каза, че е от София, бил е  управител на ВиК Ловеч в продължение на 6 години, 2,5 години в КЕВР, а от 8 ми май официално оглави ВиК Шумен. Той прие новия си пост като награда за добре свършената си работа през годините.

shumenonline.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Копирането Забранено