300 младежи ще мерят знания по история в състезанието Игрите на градa
09.07.2019
Камион се обърна край Смядово, пренасочват движението
09.07.2019

Пожарната засилва контрола по време на жътвената кампания

Снимки: shumenonline.bg

Засилен контрол по време на жътвената кампания и пожароопасния сезон за недопускане на пожари в полския и горски фонд осъществяват служители на РДПБНЗ- Шумен о полицейски служители от областната дирекция.

От началото на годината до момента на територията на Област Шумен за възникнали 709 произшествия. Пожарите са 468 – 98 с материални загуби и 370 в сухи треви и отпадъчни материали. 199 са аварийно-спасителните дейности, 20 дежурства с противопожарна техника, 18 помощи на съседни служби и 4 лъжливи сигнала.

Само през месец март пожарите са 157, като 137 са в сухи треви и отпадъчни материали в полския и горски фонд.

Във връзка с усложнената пожарна обстановка през март и за ограничаване броя на пожарите е проведено е извънредно заседание. По утвърден от Областния управител на Област Шумен график от 15 март 2019 г. с участието на заместник областния управител, директора на РДПБЗН, както и експерти от РДПБЗН и РИОСВ са проведени работни срещи във всички общини.

На срещите присъстваха кметове и кметски наместници, началниците на Общински служби земеделие, началниците на съответните РУ-МВР началниците на РСПБЗН –Шумен, Нови пазар, Велики Преслав и Каолиново, ръководители на ЕР към „В и К-Шумен” ООД, директорите на ТП „Държавни горски стопанства”. Разисквани са въпроси относно подготовката на общините и предприемането на превантивни мерки за недопускане възникването и намаляване броя на полските и горски пожари.

След проведените срещи е издадена заповед  от Областния управител, с която се определя за пожароопасен сезон в горите, периода от 25 март до 30 октомври 2019 г.

Кметовете на общини са издали свои заповеди.

Със заповедта се определя за пожароопасен сезон в горите, както и заповедите на кмета на Община Шумен, Община Нови пазар, за определяне мерките за осигуряване пожарна безопасност по време на пожароопасния сезон на територията на общините,  са връчени срещу подпис на кметовете и кметските наместници на населени места, със задължението да ги разгласят и разяснят на населението за спазването на противопожарните мерки за недопускане на пожари.

Запознати са ръководителите на ЕР по общини към „В и К-Шумен” ООД , отговорници МИР към Енерго – Про Мрежи” АД, мениджър сервизен център 3 „Овергаз Мрежи” АД, председателя на СЛР., Аресгаз.

Цитираните по-горе заповеди са публикувани на официалната интернет страница на Общините са разлепени на определени за целта  табла по кметства.

На срещите се дадени инструкции, относно спазването на противопожарните изисквания по Наредба за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и Наредба за условията и реда за защита на горските територии от пожари.

Напомнено е и за спазване на разпоредбите на Закона за опазване на земеделските земи, задълженията на земеделските производители,и забраната за  изгарянето на стърнищата и други растителни остатъци в земеделски земи, условията и реда за защита на горските територии от пожари от  задължаващ ги стопанисвайки земеделски култури и трайни насаждения, разположени в горски територии или граничещи с тях , да ограждат с минерализована ивица с широчина не по-малко от 2 м., изградена в територията за земеделско ползване, както и чл.37 от същата наредба, който не допуска натрупването на остатъци от земеделски култури на разстояние, по-малко от 10 м., както и складирането на груби фуражи на разстояние, по-малко от 50 метра от границите на горските територии.

Извършени са и 25 съвместни проверки със служители от РУ, като са установени 6 лица палили сухи треви. Съставени са 6 акта за установяване на административни нарушения. Наложени глоби по 200 лева.

За пожар, причинен от изгаряне на сухи треви и обхванал иглолистна и широколистна гора на 10.03.2019 г. в с. Живково е заведено досъдебно производство.

В следствие на предприетата кампания за ограничаване на пожарите в полския и горски фонд, от началото на април до момента са възникнали общо 120 пожара, като тези в сухи треви и отпадъчни материали са 82. Това е с 55 по-малко само от възникналите през месец март.

Служителите на РДПБЗН – Шумен съвместно със служителите от ОДМВР – Шумен ще осъществяват съвместна дейност и засилен контрол по време на жътвената кампания и пожароопасния сезон за недопускане на пожари в полския и горски фонд.

shumenonline.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Копирането Забранено