Тарифа за платена политическа реклама

„Шумен Онлайн“ ЕООД

гр. Шумен

www.shumenonline.bg

Тарифа за платена политическа реклама и PR услуги

ЗА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2021  

НА 11 юли 2021 г.

Информационен сайт shumenonline.bg е собственост на „Шумен Онлайн“ ЕООД. Медията е с обхват на дейност в областите Шумен и Търговище.

„Шумен Онлайн“ ЕООД притежава запазена марка в Патентно ведомство на Република България.

 

Информационен сайт www.shumenonline.bg
Форма Позиция Времетраене Цена в лв.
Рекламен банер 100% ротация с размери 728х90 px Заглавна страница

Позициите са два вида над и под хедлайна

/видими над и под публикациите на сайта/

до 7 дни 180.00
Рекламен банер 100% ротация с размери 728х90 px Заглавна страница

Позициите са два вида над и под хедлайна

/видими над и под публикациите на сайта/

до 14 дни 300.00
Рекламен банер 100% ротация с размери 728х90 px Заглавна страница

Позициите са два вида над и под хедлайна

/видими над и под публикациите на сайта/

Целият период на кампанията 600.00
Рекламен банер 100% ротация с размери  360х295 На заглавна страница в дясно от хедлайна.

Позициите са два вида, разположени една под друга. Заемат се по реда на тяхната заявка.

до 7 дни 180.00
Рекламен банер 100% ротация с размери 360х295 px На заглавна страница в дясно от хедлайна.

Позициите са два вида, разположени една под друга. Заемат се по реда на тяхната заявка.

до 14 дни 300.00
Рекламен банер 100% ротация с размери 360х342 px На заглавна страница в дясно от хедлайна.

Позициите са два вида, разположени една под друга. Заемат се по реда на тяхната заявка.

Целият период на кампанията 600.00
Рекламен банер 100% ротация с размери 360х342рх Над секция крими           до 7 дни 150.00
Рекламен банер 100% ротация с размери 360х342рх Над секция крими до 14 дни 250.00
Рекламен банер 100% ротация с размери 360х342pх Над секция крими Целият период на кампанията 500.00
Следващите банерни позиции над секция Крими № 2, 3 и т. н. се заемат по реда на тяхната заявка     Цените за посочените по-горе периоди остават същите.
Рекламен банер 100% ротация с размери 360х342рх Във вътрешна страница на сайта /видим в дясно на публикациите/ позициите са в низходяща посока           до 7 дни 280.00
Рекламен банер 100% ротация с размери 360х342рх Във вътрешна страница на сайта /видим в дясно на публикациите/ позициите са в низходяща посока до 14 дни 500.00
Рекламен банер 100% ротация с размери 360х342рх Във вътрешна страница на сайта /видим в дясно на публикациите/ позициите са в низходяща посока Целият период на кампанията 1000.00
Следващите банерни позиции на указаното място № 2, 3 и т. н. се заемат по реда на тяхната заявка     Цените за посочените по-горе периоди остават същите.
Рекламен банер 100% ротация с размери 970х250px Между текста във всяка новина, без платените публикации, в това число и на опоненти.        до 7 дни 350.00
Рекламен банер 100% ротация с размери 970х250px Между текста във всяка новина, без платените публикации в това число и на опоненти.       до 14 дни 600.00
Рекламен банер 100% ротация с размери 970х250px Между текста във всяка новина, без платените публикации в това число и на опоненти. Целият период на кампанията 1 200.00
Следващите банерни позиции в текста на публикациите, между следващите абзаци, се заемат по реда на тяхната заявка.     Цените за посочените по-горе периоди остават същите.
     
Публикация

без ограничение на символите, до 3 хиперлинка и до 3 бр. снимки

(предоставена от политическа партия/коалиция)

24 часа на хедлайн 170.00
Интервю с до 3 бр. снимки и 3 бр. хиперлинка, без ограничения на символите 24 часа на хедлайн 280.00
Вграждане на видео с времетраене до 5 минути в публикация /изработено от политическата партия/коалиция 60.00
Ангажиране на репортер/фотограф Отразяване на 1 бр. събитие в рамките на град Шумен 60.00
Смяна на банер Таксува се всяка смяна 10.00
Смяна на връзка Таксува се всяка смяна 10.00
Пътни разходи При отразяване на събития извън рамките на град Шумен 0.30 ст./км
   
Изработка на 1 бр. PR материал (портфолио, биографични, представяне, обръщения) и публикуване на същия в сайта на медията shumenonline.bg, с 3 броя снимки и 3 бр. хиперлинкове, без ограничение на символите Заявки за изработването им се правят 2 работни дни предварително 24 часа хедлайн 300.00
Изработка на PR интервю и публикуване в сайта на медията shumenonline.bg, с 3 броя снимки и 3 бр. хиперлинкове, без ограничение на символите Заявки за изработването с еправят 2 работни дни предварително 24 часа хедлайн 450.00

 

 

 

 

 

 

Пакети

Пакет 1

Подписан договор за брой публикации между 1-10 бр. включително, предоставени от пресцентъра на политическа партия/коалиция, цената за брой публикация – 120 лв.

Пакет 2

Подписан договор за: над 10 бр. публикации при максимален брой 40, предоставени от пресцентъра на политическа партия/коалиция, цената за брой публикация 100 лв.

Пакет 3

При подписан договор за брой публикации, описани в един от двата пакет, + банерна позиция за целия период на кампанията политическата партия/коалиция получава 15% отстъпка от цената на банерната позиция.

Пакет 4

При подписан договор за брой публикации, описани в един от двата пакет, + заявени 2 банерни позиции с едновременно излъчване до 14 дни или целия период на кампанията, политическата партия/коалиция получава 20% отстъпка от цената на банерните позиции.

PR пакет 1                

При подписан договор с медията за изработка и реализиране на минимален брой 5 PR материала, цената за брой PR материал и всеки следващ се редуцира на 220 лв. Цената за изработка и реализирането на PR интервю в рамите на пакета се редуцира на 400 лв.

PR пакет 2

При подписан договор с медията за изработка и реализиране на PR пакет 1 и банерна позиция за целия период на кампанията, клиентът се възползва от 15% намаление от цената на банера. При избор на две банерни позиции с едновременно излъчване до 14 дни или целия период на кампанията, политическата партия/коалиция получава 20% отстъпка от цената на банерните позиции.

 

При ангажирани репортер/фотограф на медията за отразяване на събитие в рамките на град Шумен цената на услугата се оскъпява с 60 лв. за всяка публикация.

При вграждане на видео в публикация цената се оскъпява с 60 лв. за всяка публикация.

*Банерните позиции се заемат по реда на тяхната заявка /при подписан и от двете страни договор/.

* Дадените размери за банерни позиции са ориентировъчни. Размерът може да бъде коригиран /увеличени/ в зависимост от техническите възможности на сайта.

*Формати на банерите: желателно е да са в следните формати jpg, png или друг графичен формат след консултация с медията.

*Медията работи с динамични банери с препратка към страница или сайт на политическата партия/коалиция

*Видеото трябва да е изработено и качено в youtube или др. канал на политическата партия, коалиция с продължителност до 5 минути. Видеото ще бъде ембеднато от канала и поместено в сайта, според избраната услуга.

*Медията не носи отговорност и не връща пари при неизползван на 100% пакет от страна на политическата партия/ коалиция в рамките на предизборната кампания.

*Материалите се предоставят 24 часа преди публикуването им.

*Заявка за репортер на място 24 часа предварително.

*Изработените от репортера материали са собственост на „Шумен Онлайн“ по смисъла на Закона за авторските и сродните му права

*Коментарите под платените публикации на сайта се деактивират.

*Хиперлинковете не трябва да водят до други опозиционни кандидати

*Публикуването на PR материали или тези, изработени от репортер на медията става след одобрение от страна на пресцентъра или кандидата.

*Авторските права на PR материалите се преотстъпват на партията или кандидата.

*PR материалите се заявяват предварително, срокът за изработката на един материал – 5 работни дни.

Условията и реда за отразяване на предизборната кампания са едни и същи за всички партии и коалиции.

С оглед защита на публичния интерес, гарантиране на правото на информация и правото на свободно изразяване на мнение, shumenonline.bg отразява събитията, свързани с предизборната кампания извън заплатеното от партиите, коалициите и инициативните комитети, по преценка на редакционния екип при спазване на принципите на професионално-етичните норми за журналистическата дейност и осигуряване на свободата и персоналната отговорност на журналистите.

Shumenonline.bg си запазва правото да отказва материали, предоставени от щабовете на политическите партии/коалиции, когато те нарушават добрия тон или съдържат нецензурни, съмнителни или незаконни квалификации. Всички материали трябва да български език и да отговарят на законовите изисквания. Всички агитационни материали се публикуват едва след тяхното заплащане по банков път или в брой. Банер позициите се заемат по реда на тяхното заявяване и плащане.

По време на предизборната кампания shumenonline.bg предоставя на всички кандидати равен шанс да присъстват на страниците на информационния портал. Всички новини, статии, банери и послания ще бъдат публикувани срещу заплащане, определено в настоящата тарифа. Няма да се допуска предизборна агитация, за която не е авансово заплатено.

Всички информации следва да се подават на contacts@shumenonline.bg, на тел: 0886 99 69 39 поне 12 часа преди събитието.

Лице за контакт: Хрисимира Милкова, тел:  0886 99 69 39

Сключени договори с „Шумен Онлайн“ ЕООД за отразяване на предизборна кампания 2021

1. Два договора с ОбС „БСП за България“ за 11 бр. публикации и 1 банерна позиция  на заглавна страница – на обща стойност 1 610 лв., срок на договорите 11 юни – 9 юли 2021 г. за отразяване на предизборна кампания Избор за народно събрание 2021 г. Период на излъчване на банера 16 юни – 9 юли 2021 г.

Публикации: 1 бр. на 18 юни, 1 бр. на 25 юни, 1 бр. на 28 юни, 1 бр. на 29 юли, 1 бр. на 5 юли, 1 бр. на 6 юли, 3 бр. на 7 юли, 1 бр. на 8 юли.

2. Договор с ПП „Демократична България“ за 3 бр. публикации и банерна позиция на заглавна страница на обща стойност 660 лв., срок на договора 21 юни – 9 юли 2021 г. за отразяване на предизборна кампания Избор за народно събрание 2021 г.

Публикации: 1 бр. на 22 юни, 1 бр. на 28 юни, 1 бр. на 8 юли.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Шумен ОнлайнЕООД

гр. Шумен

www.shumenonline.bg

Тарифа за платена политическа реклама

ЗА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2021  

НА 4 АПРИЛ 2021 г.

Информационен сайт shumenonline.bg е собственост на „Шумен Онлайн“ ЕООД. Медията е с обхват на дейност в областите Шумен и Търговище.

„Шумен Онлайн“ ЕООД притежава запазена марка в Патентно ведомство на Република България.

 

Информационен сайт www.shumenonline.bg
Форма Позиция Времетраене Цена в лв.
Рекламен банер 100% ротация с размери 728х90 px Заглавна страница

Позициите са два вида над и под хедлайна 

/видими над и под публикациите на сайта/

7 дни 180.00
Рекламен банер 100% ротация с размери 728х90 px Заглавна страница

Позициите са два вида над и под хедлайна 

/видими над и под публикациите на сайта/

15 дни 300.00
Рекламен банер 100% ротация с размери 728х90 px Заглавна страница

Позициите са два вида над и под хедлайна 

/видими над и под публикациите на сайта/

30 дни 600.00
Рекламен банер 100% ротация с размери  360х342 На заглавна страница в дясно от хедлайна 7 дни  180.00
Рекламен банер 100% ротация с размери 360х342 px На заглавна страница в дясно от хедлайна 15 дни  300.00
Рекламен банер 100% ротация с размери 360х342 px На заглавна страница в дясно от хедлайна 30 дни 600.00
Рекламен банер 100% ротация с размери 360х342рх Над секция крими 7 дни 150.00
Рекламен банер 100% ротация с размери 360х342рх Над секция крими 15 дни  250.00
Рекламен банер 100% ротация с размери 360х342pх Над секция крими 30 дни 500.00
Следващите банерни позиции над секция Крими № 2, 3 и т. н. се заемат по реда на тяхната заявка  Цените за посочените по-горе периоди остават същите.
Рекламен банер 100% ротация с размери 360х342рх Във вътрешна страница на сайта /видим в дясно на публикациите/ позициите са в низходяща посока 7 дни 280.00
Рекламен банер 100% ротация с размери 360х342рх Във вътрешна страница на сайта /видим в дясно на публикациите/ позициите са в низходяща посока 15 дни  500.00
Рекламен банер 100% ротация с размери 360х342рх Във вътрешна страница на сайта /видим в дясно на публикациите/ позициите са в низходяща посока 30 дни  1000.00
Следващите банерни позиции на указаното място № 2, 3 и т. н. се заемат по реда на тяхната заявка  Цените за посочените по-горе периоди остават същите.
Публикация

без ограничение на знаците, до 3 бр. снимки 

(предоставена от политическа партия/коалиция 

12 часа на хедлайн                                   180.00
Интервю с до 3 бр. снимки 12 часа на хедлайн 300.00
Вграждане на видео с времетраене до 5 минути в публикация  /изработено от политическата партия/коалиция 60.00
Ангажиране на репортер/фотограф 60.00

 

Пакети 

Пакет 1

Подписан договор за до 10 бр. публикации, предоставени от пресцентъра на политическа партия/коалиция, цената за брой публикация става 120 лв. 

Пакет 2

Подписан договор за над 10 бр. публикации при максимален брой до 60 публикации, предоставени от пресцентъра на политическа партия/коалиция, цената за брой публикация става 100 лв.

Пакет 3

При подписан договор за брой публикации, описани в двата пакет, + банерна позиция за 30 дни времетраене политическата партия/коалиция получава 20% отстъпка от цената на банерната позиция.

Пакет 4

При подписан договор за брой публикации, описани в двата пакет, + заявени 2 банерни позиции с едновременно излъчване за минимален срок на излъчване 30 дни или 15 дни, политическата партия/коалиция получава 25% отстъпка от цената на банерните позиции.

При ангажирани репортер/фотограф на медията цената на услугата се оскъпява с 60 лв. за всяка публикация.

При вграждане на видео в публикация цената се оскъпява с 60 лв. за всяка публикация.

 

*Банерните позиции се заемат по реда на тяхната заявка

* Дадените размери за банерни позиции са ориентировъчни. Размерът може да бъде коригиран в зависимост от техническите възможности на сайта.

*Медията работи с динамични банери с препратка към страница или сайт на политическата партия/коалиция

*Видеото трябва да е изработено и качено в youtube или др. канал на политическата партия, коалиция с продължителност до 5 минути. Видеото ще бъде ембеднато от канала и поместено в сайта, според избраната услуга.

*Медията не носи отговорност и не връща пари при неизползван на 100% пакет от страна на политическата партия/ коалиция в рамките на предизборната кампания.

Условията и реда за отразяване на предизборната кампания са едни и същи за всички партии и коалиции.

С оглед защита на публичния интерес, гарантиране на правото на информация и правото на свободно изразяване на мнение, shumenonline.bg отразява събитията, свързани с предизборната кампания извън заплатеното от партиите, коалициите и инициативните комитети, по преценка на редакционния екип при спазване на принципите на професионално-етичните норми за журналистическата дейност и осигуряване на свободата и персоналната отговорност на журналистите.

Shumenonline.bg си запазва правото да отказва материали, предоставени от щабовете на политическите партии/коалиции, когато те нарушават добрия тон или съдържат нецензурни, съмнителни или незаконни квалификации. Всички материали трябва да български език и да отговарят на законовите изисквания. Всички агитационни материали се публикуват едва след тяхното заплащане по банков път или в брой. Банер позициите се заемат по реда на тяхното заявяване и плащане.

По време на предизборната кампания shumenonline.bg предоставя на всички кандидати равен шанс да присъстват на страниците на информационния портал. Всички новини, статии, банери и послания ще бъдат публикувани срещу заплащане, определено в настоящата тарифа. Няма да се допуска предизборна агитация, за която не е авансово заплатено.

Всички информации следва да се подават на contacts@shumenonline.bg, на тел: 0886 99 69 39 поне 12 часа преди събитието.

Лице за контакт: Хрисимира Милкова, тел:  0886 99 69 39       

Сключени договори с „Шумен Онлайн“ ЕООД за отразяване на предизборна кампания 2021

1. Два договора с ОбС „БСП за България“ за 12 бр. публикации и 2 банерни позиции на заглавна страница – на обща стойност 1 830 лв., срок на договорите 5 март – 2 април 2021 г. за отразяване на предизборна кампания Избор за народно събрание 2021 г. Период на излъчване на I-ви банер 5 март – 2 април 2021 г., II-ри от 31 март до 2 април.

Публикации – 1 бр. на 13 март, 1 бр. на 18 март, 1 бр. на 19 март, 1 бр. на 22 март, 1 бр. на 24 март, 1 бр. на 25 март, 1 бр. на 26 март, 1 бр. на 27 март, 1 бр. на 29 март, 1 бр. на 30 март, 1 бр. на  1 април, 1 бр. на 2 април.

2. Коалиция „Патриотична Коалиция ВОЛЯ и НФСБ“ – 6 бр. публикации и банерна позиция в публикациите – 1 220 лв., срок на договора 10 март – 2 април 2021 г.  за отразяване на предизборна кампания Избор за народно събрание 2021 г. Период на излъчване на банера 19 март – 2 април 2021 г.

Публикации – 1 бр. на 26 март, 2 бр. на 1 април, 2 бр. на 2 април.

3. ПП „Републиканци за България“ – 11 бр. публикации и банерна позиция на заглавна страница – 1 560 лв., срок на договора 5 март – 2 април 2021 г.  за отразяване на предизборна кампания Избор за народно събрание 2021 г. Период на излъчване на банера 5 март – 2 април 2021 г.

Публикации – 1 бр. на 9 март, 1 бр. на 15 март, 2 бр. на 17 март, 2 бр. на 19 март, 2 бр. на 21 март, 1 бр. на 28 март, 1 бр. на 2 април.

4. ПП ГЕРБ – 10 бр. публикации и 2 бр. банерни позиции, разположени на над и под хедлайна на заглавна страница. I-ва с период на излъчване 23-29 март, II-ра – 26.03-2.02 2021 г. Обща стойност на договора 2 160 лв. Срок на договора 22 март – 2 април 2021 г.  за отразяване на предизборна кампания Избор за народно събрание 2021 г.

Публикации – 1 бр. на 22 март, 1 бр. на 23 март, 1 бр. на 24 март, 1 бр. на 25 март, 2 бр. на 26 март, 1 бр. на 29 март, 1 бр. на 30 март, 1 бр. на 31 март, 1 април.