Тарифа за платена политическа реклама

„Шумен Онлайн“ ЕООД

гр. Шумен

www.shumenonline.bg

Тарифа за платена политическа реклама и PR услуги

ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

И ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ – 9 ЮНИ 2024

Информационен сайт shumenonline.bg е собственост на „Шумен Онлайн“ ЕООД. Медията е с обхват на дейност в областите Шумен и Търговище.

„Шумен Онлайн“ ЕООД притежава запазена марка в Патентно ведомство на Република България.

 

Информационен сайт www.shumenonline.bg
Форма Позиция Времетраене Цена в лв.
Рекламен банер 100% ротация Важи за всички До 24 часа 60.00
Рекламен банер 100% ротация Важи за всички До 48 часа 100.00
Рекламен банер

100% ротация

Важи за всички До 72 часа 120.00
Рекламен банер 100% ротация с размери 728х90 px Заглавна страница

Позициите са два вида – над и под хедлайна

/видими над и под публикациите на сайта/

до 7 дни 220.00
 Рекламен банер 100% ротация с размери 728х90 px Заглавна страница

Позициите са два вида над и под хедлайна

/видими над и под публикациите на сайта/

до 14 дни 360.00
Рекламен банер 100% ротация с размери 728х90 px Заглавна страница

Позициите са два вида над и под хедлайна

/видими над и под публикациите на сайта/

За целия период на кампанията 720.00
Рекламен банер 100% ротация с размери  360х295 На заглавна страница в дясно от хедлайна.

Позициите са два вида, разположени една под друга. Заемат се по реда на тяхната заявка.

до 7 дни 220.00
Рекламен банер 100% ротация с размери 360х295 px На заглавна страница в дясно от хедлайна.

Позициите са два вида, разположени една под друга. Заемат се по реда на тяхната заявка.

до 14 дни 360.00
Рекламен банер 100% ротация с размери 360х342 px На заглавна страница в дясно от хедлайна.

Позициите са два вида, разположени една под друга. Заемат се по реда на тяхната заявка.

За целия период на кампанията 720.00
Рекламен банер 100% ротация с размери 360х342рх Над секция крими         до 7 дни 180.00
Рекламен банер 100% ротация с размери 360х342рх Над секция крими до 14 дни 300.00
Рекламен банер 100% ротация с размери 360х342pх Над секция крими За целия период на кампанията 600.00
Следващите банерни позиции над секция Крими № 2, 3 и т. н. се заемат по реда на тяхната заявка     Цените за посочените по-горе периоди остават същите.
Рекламен банер 100% ротация с размери 360х342рх Във вътрешна страница на сайта /видим в дясно на публикациите/ позициите са в низходяща посока           до 7 дни 340.00
Рекламен банер 100% ротация с размери 360х342рх Във вътрешна страница на сайта /видим в дясно на публикациите/ позициите са в низходяща посока до 14 дни 600.00
Рекламен банер 100% ротация с размери 360х342рх Във вътрешна страница на сайта /видим в дясно на публикациите/ позициите са в низходяща посока За целия период на кампанията 1200.00
Следващите банерни позиции № 2, 3 и т. н. се заемат по реда на тяхната заявка     Цените за посочените по-горе периоди остават същите.
Рекламен банер 100% ротация с размери 970х250px Между текста във всяка новина, без платените публикации, в това число и на опоненти.        до 7 дни 420.00
Рекламен банер 100% ротация с размери 970х250px Между текста във всяка новина, без платените публикации в това число и на опоненти.       до 14 дни 720.00
Рекламен банер 100% ротация с размери 970х250px Между текста във всяка новина, без платените публикации в това число и на опоненти. За целия период на кампанията 1 440.00
Следващите банерни позиции в текста на публикациите, между следващите абзаци, се заемат по реда на тяхната заявка.     Цените за посочените по-горе периоди остават същите.
     
Публикация

без ограничение на символи, снимки, хиперлинкове (предоставена от политическа партия/коалиция)

24 часа на хедлайн 200.00
Интервю

(предоставено от политическата партия/коалиция)

24 часа на хедлайн 340.00
Вграждане на видео с времетраене до 5 минути в публикация /изработено от политическата партия/коалиция 60.00
Ангажиране на репортер/фотограф Отразяване на 1 бр. събитие в рамките на град Шумен 70.00
Смяна на банер Таксува се всяка смяна 15.00
Смяна на връзка Таксува се всяка смяна 15.00
Пътни разходи При отразяване на събития извън рамките на град Шумен 0.50 ст./км, но не по-малко от 20 лева.
   
Изработка на 1 бр. PR материал (портфолио, биографични, представяне, обръщения) и публикуване на същия в сайта на медията shumenonline.bg Заявки за изработването им се правят 5 работни дни предварително 24 часа хедлайн 360.00
Изработка на PR интервю и публикуване в сайта на медията shumenonline.bg Заявки за изработването се правят 5 работни дни предварително 24 часа хедлайн 540.00

 Пакети

Пакет 1

3 броя предизборни материали, предоставени от пресцентъра на политическа партия/коалиция – цена за брой публикация 180 лева.

Пакет 2

4-5 броя предизборни материали, предоставени от пресцентъра на политическа партия/коалиция, цена за брой публикация 160 лева.

Пакет 3

6-8 броя предизборни материали, предоставени от пресцентъра на политическа партия/коалиция, цена за брой публикация 140 лева.

Пакет 4

9-20 броя предизборни материали, предоставени от пресцентъра на политическа партия/коалиция, цена за брой публикация 120 лева.

Пакет 5

21-30 броя предизборни материали, предоставени от пресцентъра на политическа партия/коалиция, цена за брой публикация 100 лева.

Комбиниран пакет 1

Пакет 1, 2, 3, 4 или 5 + банерна позиция за период до 7 дни 5% отстъпка от цената на банерната позиция.

Пакет 1, 2, 3, 4 или 5 + банерна позиция за период до 14 дни 10% отстъпка от цената на банерната позиция.

Пакет 1, 2, 3, 4 или 5 + банерна позиция/ии за целия период на кампанията 20% отстъпка от цената на банерната позиция.

PR пакет 1                

При подписан договор с медията за изработка и реализиране на минимален брой 5 PR материала, цената за брой PR материал и всеки следващ се редуцира на 220 лв. Цена за изработка и реализирането на PR интервю в рамите на пакета – 400 лв.

 При ангажирани репортер/фотограф на медията за отразяване на събитие в рамките на град Шумен цената на услугата се оскъпява с 70 лв. за всяка публикация.

При вграждане на видео в публикация цената се оскъпява с 60 лв. за всяка публикация.

*Банерните позиции се заемат по реда на тяхната заявка /при подписан и от двете страни договор/.

* Дадените размери за банерни позиции са ориентировъчни. Размерът може да бъде коригиран /увеличени/ в зависимост от техническите възможности на сайта.

*Формати на банерите: желателно е да са в следните формати jpg, png или друг графичен формат след консултация с медията.

*Медията работи с динамични банери с препратка към страница или сайт на политическата партия/коалиция

*Видеото трябва да е изработено и качено в youtube или др. канал на политическата партия, коалиция с продължителност до 5 минути. Видеото ще бъде ембеднато от канала и поместено в сайта, според избраната услуга.

*Медията не носи отговорност и не връща пари при неизползван на 100% пакет от страна на политическата партия/ коалиция в рамките на предизборната кампания.

*Материалите се предоставят 24 часа преди публикуването им.

*Заявка за репортер на място 24 часа предварително.

*Изработените от репортера материали са собственост на „Шумен Онлайн“ по смисъла на Закона за авторските и сродните му права

*Коментарите под платените публикации на сайта се деактивират.

*Хиперлинковете не трябва да водят до други опозиционни кандидати

*Публикуването на PR материали или тези, изработени от репортер на медията става след одобрение от страна на пресцентъра или кандидата.

*Авторските права на PR материалите се преотстъпват на партията или кандидата.

*PR материалите се заявяват предварително, срокът за изработката на един материал – 5 работни дни.

Условията и реда за отразяване на предизборната кампания са едни и същи за всички партии и коалиции.

Shumenonline.bg си запазва правото да отказва материали, предоставени от щабовете на политическите партии/коалиции, когато те нарушават добрия тон или съдържат нецензурни, съмнителни или незаконни квалификации. Всички материали трябва да са на български език и да отговарят на законовите изисквания. Всички агитационни материали се публикуват едва след тяхното заплащане по банков път или в брой. Банер позициите се заемат по реда на тяхното заявяване и плащане.

По време на предизборната кампания shumenonline.bg предоставя на всички кандидати равен шанс да присъстват на страниците на информационния портал. Всички новини, статии, банери и послания ще бъдат публикувани срещу заплащане, определено в настоящата тарифа. Няма да се допуска предизборна агитация, за която не е авансово заплатено.

Всички информации следва да се подават на contacts@shumenonline.bg, на тел: 0886 99 69 39 поне 12 часа преди събитието.

Лице за контакт: Хрисимира Милкова, тел:  0886 99 69 39

Информация за подписани договори с медията в рамките на предизборната кампания:

  1. „Продължаваме промяната“ – 5 бр. предизборни материала по договор, предоставени от пресцентъра за сумата от 800 лева.
  2. ПП „Движение за права и свободи“ – 20 бр. предизборни материала, предоставени от пресцентъра, две банерни позиции за сумата от 3 552 лева.

shumenonline.bg