Тарифа за платена политическа реклама

„Шумен Онлайн“ ЕООД

гр. Шумен

www.shumenonline.bg

Тарифа за платена политическа реклама и PR услуги

ЗА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2022  

на 2 октомври 2022 г.

Информационен сайт shumenonline.bg е собственост на „Шумен Онлайн“ ЕООД. Медията е с обхват на дейност в областите Шумен и Търговище.

„Шумен Онлайн“ ЕООД притежава запазена марка в Патентно ведомство на Република България.

 

Информационен сайт www.shumenonline.bg
Форма Позиция Времетраене Цена в лв.
 

Рекламен банер 100% ротация

 

 

 

 

Важи за всички До 24 часа 60.00
Рекламен банер 100% ротация с размери 728х90 px Заглавна страница

Позициите са два вида над и под хедлайна

/видими над и под публикациите на сайта/

до 7 дни 220.00
Рекламен банер 100% ротация с размери 728х90 px Заглавна страница

Позициите са два вида над и под хедлайна

/видими над и под публикациите на сайта/

до 14 дни 360.00
Рекламен банер 100% ротация с размери 728х90 px Заглавна страница

Позициите са два вида над и под хедлайна

/видими над и под публикациите на сайта/

Целият период на кампанията 720.00
Рекламен банер 100% ротация с размери  360х295 На заглавна страница в дясно от хедлайна.

Позициите са два вида, разположени една под друга. Заемат се по реда на тяхната заявка.

до 7 дни 220.00
Рекламен банер 100% ротация с размери 360х295 px На заглавна страница в дясно от хедлайна.

Позициите са два вида, разположени една под друга. Заемат се по реда на тяхната заявка.

до 14 дни 360.00
Рекламен банер 100% ротация с размери 360х342 px На заглавна страница в дясно от хедлайна.

Позициите са два вида, разположени една под друга. Заемат се по реда на тяхната заявка.

Целият период на кампанията 720.00
Рекламен банер 100% ротация с размери 360х342рх Над секция крими           до 7 дни 180.00
Рекламен банер 100% ротация с размери 360х342рх Над секция крими до 14 дни 300.00
Рекламен банер 100% ротация с размери 360х342pх Над секция крими Целият период на кампанията 600.00
Следващите банерни позиции над секция Крими № 2, 3 и т. н. се заемат по реда на тяхната заявка     Цените за посочените по-горе периоди остават същите.
Рекламен банер 100% ротация с размери 360х342рх Във вътрешна страница на сайта /видим в дясно на публикациите/ позициите са в низходяща посока           до 7 дни 340.00
Рекламен банер 100% ротация с размери 360х342рх Във вътрешна страница на сайта /видим в дясно на публикациите/ позициите са в низходяща посока до 14 дни 600.00
Рекламен банер 100% ротация с размери 360х342рх Във вътрешна страница на сайта /видим в дясно на публикациите/ позициите са в низходяща посока Целият период на кампанията 1200.00
Следващите банерни позиции на указаното място № 2, 3 и т. н. се заемат по реда на тяхната заявка     Цените за посочените по-горе периоди остават същите.
Рекламен банер 100% ротация с размери 970х250px Между текста във всяка новина, без платените публикации, в това число и на опоненти.        до 7 дни 420.00
Рекламен банер 100% ротация с размери 970х250px Между текста във всяка новина, без платените публикации в това число и на опоненти.       до 14 дни 720.00
Рекламен банер 100% ротация с размери 970х250px Между текста във всяка новина, без платените публикации в това число и на опоненти. Целият период на кампанията 1 440.00
Следващите банерни позиции в текста на публикациите, между следващите абзаци, се заемат по реда на тяхната заявка.     Цените за посочените по-горе периоди остават същите.
     
Публикация

без ограничение на символите, до 3 хиперлинка и до 3 бр. снимки

(предоставена от политическа партия/коалиция)

24 часа на хедлайн 200.00
Интервю с до 3 бр. снимки и 3 бр. хиперлинка, без ограничения на символите 24 часа на хедлайн 340.00
Вграждане на видео с времетраене до 5 минути в публикация /изработено от политическата партия/коалиция 60.00
Ангажиране на репортер/фотограф Отразяване на 1 бр. събитие в рамките на град Шумен 70.00
Смяна на банер Таксува се всяка смяна 15.00
Смяна на връзка Таксува се всяка смяна 15.00
Пътни разходи При отразяване на събития извън рамките на град Шумен 0.50 ст./км, но не по-малко от 20 лева.
   
Изработка на 1 бр. PR материал (портфолио, биографични, представяне, обръщения) и публикуване на същия в сайта на медията shumenonline.bg, с 3 броя снимки и 3 бр. хиперлинкове, без ограничение на символите Заявки за изработването им се правят 5 работни дни предварително 24 часа хедлайн 360.00
Изработка на PR интервю и публикуване в сайта на медията shumenonline.bg, с 3 броя снимки и 3 бр. хиперлинкове, без ограничение на символите Заявки за изработването се правят 5 работни дни предварително 24 часа хедлайн 540.00

Пакети

Пакет 1

Подписан договор за брой публикации 10 бр. включително, предоставени от пресцентъра на политическа партия/коалиция, цената за брой публикация – 145 лв.

Пакет 2

Подписан договор за: над 10 бр. публикации при максимален брой 30, предоставени от пресцентъра на политическа партия/коалиция, цената за брой публикация 120 лв.

Пакет 3

При подписан договор за брой публикации, описани в един от двата пакета, + банерна позиция за целия период на кампанията политическата партия/коалиция получава 15% отстъпка от цената на банерната позиция.

Пакет 4

При подписан договор за брой публикации, описани в един от двата пакета, + заявени 2 банерни позиции с едновременно излъчване до 14 дни или целия период на кампанията, политическата партия/коалиция получава 20% отстъпка от цената на банерните позиции.

PR пакет                     

При подписан договор с медията за изработка и реализиране на минимален брой 5 PR материала, цената за брой PR материал и всеки следващ се редуцира на 265 лв. Цената за изработка и реализирането на PR интервю в рамите на пакета се редуцира на 480 лв.

Банерните позиции се заемат по реда на тяхната заявка след предварително подписан договор и заплащане.

При ангажирани репортер/фотограф на медията за отразяване на събитие в рамките на град Шумен цената на услугата се оскъпява със 70 лв. за всяка публикация.

При вграждане на видео в публикация цената се оскъпява с 60 лв. за всяка публикация.

*Дадените размери за банерни позиции са приблизителни. Размерът може да бъде коригиран /увеличени/ в зависимост от техническите възможности на сайта.

*Формати на банерите: желателно е да са в следните формати jpg, png или друг графичен формат след консултация с медията.

*Медията работи с динамични банери с препратка към страница или сайт на политическата партия/коалиция

*Видеото трябва да е изработено и качено в youtube или др. канал на политическата партия, коалиция с продължителност до 5 минути. Видеото ще бъде ембеднато от канала и поместено в сайта, според избраната услуга.

*Медията не носи отговорност и не връща пари при неизползван на 100% пакет от страна на политическата партия/ коалиция в рамките на предизборната кампания.

*Материалите се предоставят 24 часа преди публикуването им.

*Заявка за репортер на място 24 часа предварително.

*Изработените от репортера материали са собственост на „Шумен Онлайн“ по смисъла на Закона за авторските и сродните му права

*Коментарите под платените публикации на сайта се деактивират.

*Хиперлинковете не трябва да водят до други кандидати от друга политическа партия

*Публикуването на PR материали или тези, изработени от репортер на медията става след одобрение от страна на пресцентъра или кандидата.

*Авторските права на PR материалите се преотстъпват на партията или кандидата.

*PR материалите се заявяват предварително, срокът за изработката на един материал – 5 работни дни.

Условията и реда за отразяване на предизборната кампания са едни и същи за всички партии и коалиции.

С оглед защита на публичния интерес, гарантиране на правото на информация и правото на свободно изразяване на мнение, shumenonline.bg отразява събитията, свързани с предизборната кампания извън заплатеното от партиите, коалициите и инициативните комитети, по преценка на редакционния екип при спазване на принципите на професионално-етичните норми за журналистическата дейност и осигуряване на свободата и персоналната отговорност на журналистите.

Shumenonline.bg си запазва правото да отказва материали, предоставени от щабовете на политическите партии/коалиции, когато те нарушават добрия тон или съдържат нецензурни, съмнителни или незаконни квалификации. Всички материали трябва да са написани на български език и да отговарят на законовите изисквания. Всички агитационни материали се публикуват едва след тяхното заплащане по банков. Банер позициите се заемат по реда на тяхното заявяване и плащане.

По време на предизборната кампания shumenonline.bg предоставя на всички кандидати равен шанс да присъстват на страниците на информационния портал. Всички новини, статии, банери и послания ще бъдат публикувани срещу заплащане, определено в настоящата тарифа. Няма да се допуска предизборна агитация, за която не е авансово заплатено.

Всички информации следва да се подават на contacts@shumenonline.bg, на тел: 0886 99 69 39 поне 12 часа преди събитието.

Лице за контакт: Хрисимира Милкова, тел:  0886 99 69 39

 

ДОГОВОРИ

  1. Коалиция „Демократична България – Обединение“ – банерна позиция с времетраене 7 дни и 4 бр. публикации за сумата от 1 020 лева. 1 бр. публикация на 15.09.2022 г., 1 бр. публикация на 22.09.2022 г., 1 бр. на 26.09.2022 г., 1 бр. на 27.09.2022 г.
  2. ПП „Продължаваме промяната“ – 5 бр. публикации за сумата от 1000 лева. 1 бр. публикация на 10.09.2022 г., 1 бр. публикация на 12.09. 2022 г., 1 бр. публикация на 15.09.2022 г., 1 бр. на 27.09.2022 г., 1 бр. на 29.09. 2022 г.