Благотворителен конкурс „Еко Коледа“ организира РИОСВ Шумен
12.11.2018
Заради неотложни ремонти спират тока в част от кв. „Тракия“
13.11.2018

РИСОВ Шумен проверява сигнал за замътване на водите на река Камчия

Експерти от РИОСВ,  Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионалната лаборатория към ИАОС в Шумен провериха сигнал за замътване на р. Камчия  при с. Хан Крум, общ. Велики Преслав .
Проверката установи, че водата на река Камчия е бистра и не е оцветена в кафяво. При обхода на река Врана  до с. Хан Крум е констатирано, че  водата в реката е  с видимост на около 30- 40 см . Не е установена мъртва риба и специфични отложения от замърсяване с утайки по дъното и бреговата ивица на двете реките.
Проверена е и МВЕЦ „Тича“ в землището на с. Миланово и  отводнителните канали на техническо съоръжение нагоре по течението на р. Камчия преди Омуртагов мост.  Установено е, че на 8 и 9 ноември  е изпуснат и източен изравнител към МВЕЦ „Тича“ за ремонт на захранващ канал.  Водният оток е заустен чрез авариен изпускател и канал в р. Камчия.  В деня на  проверката не е установено замътване на водите на реката.
По заявка на Басейнова дирекция „Черноморски район“ е извършено пробонабиране на повърхностни води от три пункта: от река Камчия до моста на с. Хан Крум, от реката преди и след заустване от аварийния канал на МВЕЦ „Тича“ и по заявка на РИОСВ Шумен от водите на аварийния канал след изравнителя му. Водните проби ще се изследват по показатели: pH, електропроводимост, температура на водата, разтворен кислород, наситеност с кислород, неразтворени вещества, БПК5, ХПК, амониев азот, нитритен азот, нитратен азот, общ азот, общ фосфор и фосфати като фосфор.
На оператора на МВЕЦ „Тича“ е дадено предписание да информира Басейнова дирекция и РИОСВ-Шумен преди започване на ремонтни дейности.
shumenonline.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *