Комисар Тодор Енчев: Запазва се високия относителен дял на корупцията в държавната и местна администрация
07.02.2019
Търсят младши експерт в отдел „Статистически изследвания“ Шумен
07.02.2019

Ръст на подадените данъчни декларации по интернет

Общо 1 245 броя декларации за облагане на доходите на физическите лица в т.ч. са подадени за 2018 г. По електронен път те са били 332 броя и 547 с ПИК. За същия период на 2018г. са подадени 1 303 броя декларации, от които 375 са с електронен подпис и 530 с ПИК /персонален идентификационен код/.

Декларациите за облагане с корпоративни данъци са 519 броя. За същия период на миналата година са подадени общо 503 броя декларации.

„За доходите от 2017 г., декларирани през 2018г. в офиса на НАП в гр. Шумен са приети 14 903 броя декларации за доходите на физическите лица, от които 6 637 броя по електронен път, т.е. 44, 53% от общо подадените.  5 576 броя декларации за облагане с корпоративни данъци, които се подават само по електронен път“, тези данни изнесе днес пред журналисти Цветина Спасова – началник отдел „Услуги за клиенти“ в Шумен.

Тя отчете ръст на подадените декларации по интернет, което според Спасова говори за одобрение от страна на гражданите на този вид комуникация с НАП.

Тази година кампанията стартира на 10 януари – законово определено. Срокът за подаване на декларациите за облагане на доходите от 2018 г. е  30 април 2019 г.

Подаването на декларации по електронен път,  става по-бързо, по-лесно и безпроблемно. С получения от НАП ПИК (или ел. подпис) гражданите могат да ползват повече от 50 други услуги – справки за задълженията си към НАП, възможност да проверят задълженията си за местни данъци и такси за над 200 общини /в т.ч. Община Шумен/, подаване на данъчни и осигурителни декларации,  възможност за достъп до услуги, предоставяни от Национален осигурителен институт, Национална здравноосигурителна каса, Централен депозитар АД и др.  През 2019г. очакваме много по-малко лични срещи с клиенти, поради е-услугите, които НАП предлага с ПИК. Първоначален достъп до услугите, представяни с ПИК е възможен след въвеждане и потвърждение на активен e-mail адрес.

От началото на данъчната кампания в Шумен са издадени са издадени 20 011 броя персонални идетификационни кода.  През 2017 г. след подадени заявления на лицата са издадени 2 762 броя ПИК. През 2018 г. издадените ПИК са 3 619 броя, а само през м. януари 2019 г. ПИК са получили 349 лица.

Заплащането на данъците и осигурителните вноски става само по банков път, с пощенски запис за плащане към бюджета или по Интернет. Без такси е плащането на данъци и осигурителни вноски с банкова карта по интернет от страницата на НАП, както и чрез ПОС-терминалите в офисите на Агенцията. В офиса на НАП Шумен плащания се приемат чрез 6 броя ПОС-терминала, като през изминалата година от тази услуга се възползваха повече от 6 000 клиента на приходната администрация (общо заплатените задължения са на стойност над 1,3 млн. лв.)

„Новото през тази година е данъчното облекчение за млади семейства, като отпада изискването за прилагане на писмена декларация от другия съпруг, че същият няма да ползва данъчното облекчение. Отпада изискването за прилагане на писмена декларация от другия родител, че няма да ползва съответното данъчно облекчение. Създава се възможност за ползване на съответното данъчно облекчение и от двамата родители, когато доходите на единия не са достатъчни. При данъчните облекчения за деца и деца с увреждания е създадена възможност облекчението да се ползва и от двамата родители, когато доходът на единия родител не е достатъчен“, посочи Десислава Воденичарова – главен инспектор по приходите, ръководител екип в отдел „Услуги за клиенти“, офис Шумен.

Променя се реда на облагането на паричните и предметни награди (които не са хазартни) – от по общия ред към облагане с окончателен данък, събиран при източника. Необлагаеми са наградите, които се дават във вид на допълнителна игра или предметна печалба, които са на стойност до 30 лв.

560 лв. е минималният месечен размер на осигурителния доход за тази година. Минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители за 2019г. – 400лв. (350лв. през 2018 г.). От тази година максималният месечен размер на осигурителния доход е 3 000лв.

От 1 януари 2019 г. хората, които сами внасят задължителните си здравни вноски (трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата и др.) и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на КСО, дължат месечно по 22,40 лева. Има нов размер на минималния осигурителен доход – 560лв., заради което се променя и размерът на вноската от безработните. Срокът за внасяне на тези вноски е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Така например здравната вноска за месец януари трябва да се внесе най-късно до 25 февруари.

Декларацията за дължими данъци (по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ) ще се подава от самоосигуряващите се лица само по електронен път, не важи при деклариране на дължимите данъци за 2018г. Справката за изплатени доходи извън трудов договор (подавана от самоосигуряващи се лица и предприятия) се подава до 15 март 2019г.

Ползването на данъчни облекчения и тази година е свързано с изискването да няма неплатени задължения към датата на подаване на годишната данъчна декларация. Съветът на НАП към всички клиенти, които имат намерение да ползват данъчно облекчение е първо да проверят в данъчната си сметка на сайта на НАП дали нямат някое старо задължение, за да избегнат риска облекчението да им бъде отказано. Най-лесно това става с безплатния ПИК, издаван от НАП във всеки офис на агенцията.

Във всички офиси на НАП до края на данъчната кампания ще се работи с т.нар. плаващо работно време, тоест без обедна почивка. Като в дните, в които изтичат срокове офисите ще работят до тогова докато има клиенти в салона за обслужване. Въпреки това насърчаваме своите клиенти да не чакат последните срокове и да ползват електронните услуги на НАП – много по-лесно, бързо и без нерви.

Хартиени образци на декларациите има във всички офиси на НАП. Насърчаваме клиентите на администрацията да използват образците, които са публикувани на интернет страницата на НАП – www.nap.bg. Те са в текстови формат, така че могат да се попълват на компютър.

Плащане на данъци и осигурителни вноски. Заплащането на данъците и осигурителните вноски става само по банков път, с пощенски запис за плащане към бюджета или по Интернет. Без такси е плащането на данъци и осигурителни вноски с банкова карта по интернет от страницата на НАП, както и чрез ПОС-терминалите в офисите на Агенцията. За улеснение на нашите клиенти в повечето офиси на НАП са разкрити банкови гишета, които обслужват клиентите на администрацията. Заплащането на данък върху доходите от физическо лице на банково гише в офис на НАП е безплатно. Заплащането на данъците и осигурителни вноски може да стане и в последния ден, стига средствата да постъпят по сметки на Агенцията до края на следващия работен ден.

От НАП напомнят, че тазгодишната кампания ще приключи на 30 април, който е работен ден, няма да има удължаване на крайния срок. 30 април е срокът за подаване на декларация за облагане на доходите и плащане на дължимия данък за довнасяне.

shumenonline.bg

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *