Над 480 хил. лв. субсидия за читалищата в община Търговище
08.02.2019
Намалява строителството на жилищни сгради в Шуменско
08.02.2019

Работодателите могат да кандидатстват по насърчителни мерки за заетост

Снимка: shumenonline.bg

Дирекция “Бюро по труда”- Шумен провежда процедури за кандидатстване на  работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица.

Работодателите от общините Венец, Хитрино и Шумен могат да се възползват от финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през февруари 2019 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат са за: 

  • безработни младежи до 29 г. възраст (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ) – свободни средства – 3 278 лв.;
  • за стажуване безработни лица до 29-годишна възраст – (чл. 41 от ЗНЗ) – свободни средства – 3 345 лв.;
  • безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) – свободни средства – 11 017 лв.;
  • безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време (чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ) – свободни средства – 3 594 лв.;
  • безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) – свободни средства – 3 552 лв.;
  • безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) – свободни средства – 7 429 лв.;
  • продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) – свободни средства – 3 828 лв.;
  • безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) – свободни средства – 5 791 лв.;
  • безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) – свободни средства – 3 223 лв.;

Желаещите работодателите могат да подават заявки за свободните работни места до 15 февруари 2019 г. включително. Извън горепосочения срок, работодателите могат да кандидатстват за преференции (финансови средства) и за работни места, на които ще наемат на работа безработни на „зелени работни места“ (чл. 55д от ЗНЗ) – свободни средства – 3 473 лв.;

Дирекция „Бюро по труда” разполага и със свободни средства за обучение на възрастни по заявка на работодател по реда на чл.63 от ЗНЗ -6077 лв.

shumenonline.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *