Спират за час движението по пътя Шумен-Търговище до п. в. „Белокопитово“
19.11.2019
Художникът Красимир Арсов с юбилейна изложба
19.11.2019

След 5 години: Общият устройствен план на Попово готов

Снимка: Община Попово

Окончателно днес бе финализиран проектът за Общия устройствен план на община Попово. Разработването му продължи близо пет години. Над проекта от  2014 г. в екип работиха специалисти от фирма Обединение „Визия 21” и експерти от различни области на териториалното устройство и регионалното планиране. Предстои одобрението му от новия Общински съвет.

Общият устройствен план служи за обединител на най-важните стратегически документи и политики, имащи устройствен характер, и създава устройствена рамка за вземане на решения и определяне на приоритети за развитие на общината. Той обхваща всички землища на територията на община Попово и е разработен с участието на заинтересовани страни и партньори, на граждани и фирми, проведени бяха дискусии и обществено обсъждане.
На финала на проекта Арх. Белин Моллов направи обстоен анализ на пространственото планиране и социално-икономическото развитие на община Попово, представяйки структурата и функционалната организация на територията на общината спрямо нейното добро стратегическо местоположение. Тя е разположена в близост до 3 основни транспортни направления, като от изключително голямо значение е и бъдещата връзка на града с АМ „Хемус”. Важно място в разработването на плана заема и демографското развитие в региона. Силен фокус за община Попово представлява земеделието, тъй като общината е подчертано земеделска територия.
Проектът за Общ устройствен план на община Попово е одобрен със становища от Министерство на околната среда и водите, Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Шумен, Министерство на културата, в частта културно наследство, и опазване паметниците на културата на територията на общината. Планът е придружен и с изискващите се от закона Екологична оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони.

Ръководител на проекта е арх. Яни Вълканов, а основният двигател на дейностите по реализацията на устройствения план на общината бе главен експерт-консултант арх. Белин Моллов.
Заседанието на експертния съвет по устройство на територията и специалистите от „Визия 21” се проведе с участието на кмета на община Попово – д-р Людмил Веселинов и арх. Иван Мисирджиев – Главен архитект и ръководител на проекта от страна на Община Попово.

shumenonline.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Копирането Забранено