1893 проверки в гората само за седмица
14.01.2020
Джип помете пешеходец в Шумен
14.01.2020

79 млн. лв. е бюджета на община Шумен за 2020 г.

Бюджетът за 2020 година ще осигури средства за всички направления, необходими за развитието на община Шумен. Планираният бюджет за тази година е 79 289 902 лв. Това стана ясно днес по време на провелото се обществено обсъждане на проекта за бюджет 2020 г., на което присъстваха кметът на община Шумен Любомир Христов, целият кметски екип, председателят на Общински съвет Шумен Красимир Минчев, юрист консултът на общината Диляна Пейчева и експертите отговорни за съставянето му.

64% от бюджета ще постъпят от държавата –  50 854 975 лв., което е с около14% в повече от предходната година. Делегираните държавни дейности, които се финансират с местни приходи са в размер 1 361 953 лв.  36% са от местни приходи – 27 072 974 лв. За общата изравнителна субсидия на общината са предосатвени 3 712 000 лв. за зимно снегопочистване и снегоподдържане 304 000 лв. и 1 479 900 лв. целеви средства за капиталови разходи.

„Отчисленията от такса смет вече са 95 лв., но въпреки това ще запзазим всички данъци и такси, такива каквито са били през изминалата 2019 г.“, почерта кметът Христов още в началото.

Основните приоритети и акценти в бюджета за тази година са образованието, здравеопазването, социалните грижи и културата.

С най-голям дял са разходите за стротителство, озеленяване и чистота 8 111 800 лв., следвани от разходите за финансиране на общинските предприятия и пътната мрежа 7 114 000 лв. задължителните дейности в сектор образование. Най-много средства са предвидени за направление образование – 35 813 695 лв., което е с 15% повече от 2019 г., като тук влизат 17% увеличение на учителските заплати. 4 820 141 лв. са заделените средства са социални грижи; 3 959 989 лв. за здравеопазване и 3 233 775 лв. за култура.

През 2020 г. ще продължи да работи общинската трапезария, като капацитет й ще се увеличи по закона за личната помощ ще се осигури услугата личен асистент за близо 700 души.

И тази година местната данъчна политка е основана на запзване на нивата на данъчните ставки, поддържане на устойчиво ниво на бюджетните приходи, повишаване на събираемостта и намаляване дела на некоректните пладци, както и облекчаване на администравтивната дейност. Очакваните приходи за тази година са 10 765 000 лв., а неданъчните 17 081 149 лв.

През новата година ще отпадне изксването за деклариране на новопостроените сгради, ще започне да действа и регистъра на туристическите обекти.

С 10% ще се увеличат средствата за общиснката администрация, като за възнагражденията за кметовете на общини и кметства е предвидено увеличение на трудовите им възнаграждения, поради прилагане на новите максимални размери на индивидуалните заплати.

„Целите на проекто бюджета за 2020 г. са създаване на условие за повишаване качеството на предоставяните  публични услуги, устойчиво развитие на образователната и социалната политика на община Шумен, продължаване на  общинската стратегическа и управленска политика, ориентирана към постигането на резултати, развитие и модернизиране на инфраструктурата и запазване на финансовата стабилност на Общината“, посочи зам.-кметът Татяна Костова.

Според Костова това ще бъде постигнато чрез устойчиво балансиране на ралните ресурси с разходните отговорности, поддържане на ефективна местна финансова политика, диалог и сътрудничество между общината и местната общност.

shumenonline.bg

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Копирането Забранено