Дават 20 хил. лв. за обследване на алтернативните водоизточници
30.01.2020
Без преференциалното паркиране за полицаи и прокурори
30.01.2020

Ниска безработица в Шуменско

Средногодишното равнище на безработица за 2019 г. в Шуменска област е 9,1%, с 1,3 процентни пункта по-ниско спрямо предходната година (10,4% средно за 2018 г.), съобщават от Бюрото по труда в Шумен.

6 9 39 са регистрираните безработни лица в бюрото по труда от областта за 2019 г., като за 2018 г. броят им е бил 7 898 . Отчетеното през 2019 г. равнище на безработица е изключително ниско. Дори е под достигнато през 2008 г., когато безработицата в областта е била 11,4%, посочват от Бюрото по труда.

За една година, спрямо декември 2018 г., броят на регистрираните безработни е намалял с 244 лица. Най-значителен е спадът при лицата с регистрация в бюрата по труда над 12 месеца. Продължително безработните са с 510 лица по-малко спрямо края на предходната година, а относителният им дял се свива със 5,6 процентни пункта. Броят на безработните младежи също намалял и в края на 2019 г. те са 959 Тази група съставлява 12,2% от всички безработни лица, регистрирани в бюрата по труда от Шуменска област.

Значителен принос за постигнатото намаление има активната работа с регистрираните безработни лица, приоритетно с най-уязвимите групи безработни на пазара на труда, и подпомагането им за включване в трудова заетост. През 2019 г. 10594 лица са включени в мероприятия за професионално ориентиране и мотивиране за активно поведение на пазара на труда, реализирани в бюрата по труда от областта. 1511 безработни лица са взели участие в дейности за подпомагане уменията за търсене на работа и представяне пред работодател. През 2019 г. общо 239 безработни лица са включени в обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности.

В резултат на интензивната работа на екипите на бюрата по труда от област Шумен 1415 неактивни лица, т.е. които не са били нито заети, нито учащи, и не са търсили работа, са привлечени за ползване услуги на Агенция по заетостта. Лицата са активирани чрез организиране на трудови борси, информационни събития, срещи със завършващите образование, както и чрез работата на младежки, ромски, трудови медиатори и др.

Освен към безработните, дейността на бюрата по труда е насочена също към заети, учащи и пенсионери, като от началото на годината 186 са лицата от тези групи, потърсили посредническите услуги по заетостта. Близо 50% от тях са постъпили на работа.

В град Шумен средногодишното равнище на безработица за 2019 година е 3,2%, с 0,2 пункта по-ниско спрямо 2018 г. Броят на регистрираните безработни средно за 2019 година е 1441 при 1524 за 2018 година, с 83 по-малко.

6417 безработни лица от област Шумен са постъпили на работа през 2019 г.

На работа през 2019 година са постъпили 6417 безработни лица. От тях най-голям е делът на лицата без квалификация – близо 53% от всички започнали работа, следвани от лицата с работническа професия – 26,3% и със специалност – 20,7%. През 2019 година на работа са устроени 1165 младежи до 29-годишна възраст. В заетост са включени и 1828 безработни лица с регистрация в бюрото по труда над 1 година.

На първичния пазар на труда през 2019 г. работа са започнали 5262 безработни лица. С посредничеството на бюрата по труда от Шуменска област през 2019 година 5248 лица са намерили трудова реализация в реалната икономика, със 729 повече спрямо предходната година. По програми за заетост устроените са 330. По схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” работа са започнали 730 безработни лица. По насърчителните мерки за заетост на работа са постъпили 95 лица.

През 2019 година в бюрата по труда от областта са заявени 4654 работни места. На първичния пазар са обявени 3527 работни места. Най-голямо търсене на работна сила през годината се регистрира в преработващата промишленост (1586 заявени свободни работни места). Следват държавното управление (495), търговията (352), образованието (287), селското стопанство (232), хотелиерството и ресторантьорството (135), строителството (108). По програми за заетост са заявени 332 работни места. 795 са обявените работни места по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. По мерки за заетост са заявени 91 работни места.

shumenonline.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *