3 коли в кв. „Тракия“ осъмнаха с разбити стъкла
10.02.2020
АНТИСПИН кампания  „Обичай безопасно“ за деня на влюбените
10.02.2020

Общината търси главен архитект

Снимка: shumenonline.bg

Конкурс за главен архитект обяви Община Шумен, става ясно от публикувана информация на сайта на местната управа.

Изискванията към кандидатите са да имат придобита образователно-квалификационна степен – Магистър  „Технически науки“; Професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“; Специалност „Архитектура“. Да притежават проектантска правоспособност или необходимия стаж за придобиването й, съгласно чл. 5, ал. 2 от Закона за устройство на територията и чл. 7, ал. 5 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, както и ранг III младши или 4 години професионален опит в област, свързана с изпълняваните преки задължения.

Конкурсът ще се проведе на два етапа, чрез решаване на тест и интервю. Като размер на основната заплата, за заемане на длъжността, е посочена сумата от не по-малко от 700 лв., съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.
Документи, зa участие в конкурса, се подават лично от кандидата или чрез упълномощено лице в Общинска администрация град Шумен бул. ”Славянски” № 17 ет. 2 стая № 237 или по електронен път, подписани с електронен подпис.
Срокът за подаване на документите е до 16:00 часа на 17 февруари.
Допускането до участие в конкурса ще се извърши от конкурсна комисия, която в срок до 7 дни от крайната дата за подаване на документите, ще изготви списъци на допуснатите и недопуснати кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса и ще ги обяви на сайта и информационното табло на Община Шумен, както и на интернет страницата.

shumenonline.bg

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Копирането Забранено