Полиция и прокуратура бориха престъпността по тъмно в село Иваново
13.02.2020
Затвор за шуменец, въртял данъчни измами
13.02.2020

10 млн. лв. струва възстановяването на алтернативните водоизточници

10 млн. лв. е сумата необходима за възстановяване на алтернативните водоизточници, такива били сметките според изготвените проекти за рехабилитация на кладенците от системата на „Мараш“ и „Мътница“, които били подготвени още през 2008 г. и финансирани по програма ИСПА за подобряване на водния цикъл на община Шумен. Това стана ясно от изнесена инфорамция от представителя на ВиК Шумен по време на провелото се днес заседание на Асоциацията по ВиК, което се проведе при областния управител проф. Стефан Желев.

Изготвеният през 2008 г. проект бил за рехабилитация на 8 броя кладенеци от системата на „Мараш“, като във връзка с проекта е издадено разрешително за водовземане, за годишно количество малко над 1 млн. кубична метра и максимално количество 70 л. в секунда. Пак по ИСПА бил изготвен проект за рехабилитация на 7 броя тръбни кладенци и на водопроводите до помпена станция „Мътница“, за което е издадено разрешително за водовземане за максимално количество 150 л. в секунда. Към днешна дата тази система не е в експлоатация, липсва ел. захранване и оборудване в кладенците. Възстановяването им би могло да осигури 1/3 от необходимите количества вода за Шумен, поясни инж. Манева от ВиК Шумен.

Припомняме, че на първата за тази година сесия на Общински съвет Шумен с 30 гласа „за“ съветниците гласуваха отпускането на 20 хил. лв за обследване на алтернативните водоизточници.

На територията на област Шумен били обособени 93 водоснабдителни системи, които да обслужват 8 града и 143 села. В малка част от водоснабдителните системи, водоснабдявани от подземни водоизточници, имало изградени водоизточници за допълнително водоснабдяване или подсилване на системата. Това са системите в Нови пазар, Изгрев, Велино, Янково, Бял бряг, Войвода, Лиси връх, Деница и Цани Гинчево.

За Шумен, Велики Преслав и селата Панайот Волово, Белокопитово и Дибич нямало алтернативно водоснабдяване. Преди въвеждането на експлоатация на водоснабдителната система от язоври „Тича“ двата града и селата ползвани местни водоизточници каптирани извори, шахтови и тръбни кладенци, водата от които била недостатъчна. Малка част от тях се ползват и в момента, като останалите не са в експлоатация. До 80-те години били ползвана и системата от шахтови кладенци, разположена по терасата на река Камчия и река Врана.

„До средата на 80-те години за водоснабдяване на град Шумен са позлвани каптирани извори, разположени в района Шуменското плато. От тях 5 броя са в експлоатация, останалите са компрометирани. За включането им във водоснабдителната мрежа е необходимо да се извърши реконструкция  на водовземните съоръжение и подмяна на довеждащите водопроводи“, посочи инж. Манева от ВиК.

За водоснабдяване на град Велики Преслав били ползвани два шахтови кладенци в землището на село Кочово, които днес също не са в експлоатация. За възстановяването им е необходимо да се извърши реконструкция на съоръженията и водопроводите до новия напорен водоем.

По време на срещата бе обсъдена и инвестиционната програма на ВиК, която за тази година е 670 хил. лв.  Заложени са средства за рехабилитация на водопроводи от  уличната водопреносна мрежа, на помпени станции, монтиране и подмяна на водомери и др.

„Предложенията от ръководителите на експлоатационните райони и Общините за решаването на проблеми на водоснабдителната система надвишават заложената цифра, което означава, че не всичко, което сме обсъдили ще влезе в инвестиционната програма. При наличие на финансови възможности ще изпълним исканото над посочената стойност“, подчерта инж. Манева.

660 хил. лв. са били инвестициите за публични активи за миналата година, 872 хил. лв. са били одобрените и извършени инвестиции.

Кметът на Велики Преслав инж. Янко Йорданов поиска да получи информация колко средства са изразходвани по общини. Той поиска и отговор на въпроса  кое е наложило намаляване на посочената сума за инвестиции във Велики Преслав.

На въпрос на областният управител дали ВиК Шумен при необходимост може да прекъсне водоснабдяването на промишлени потребители, които не изпозлват водата за питейни нужди, представителят на дружеството посочи, че технически това е възможно, но на обособени промишлени зони. Възможностите за индивидуално прекъсване са за отклонението, което води към потребителя.

Окончателният вариант на инвестиционната програма ще бъде готов на 17 февруари.

При кворум 91,51% без присъствието на представители на Нови пазар и Смядово Асоциацията прие отчетите за дейността и бюджета  на Асоциация по ВиК- Шумен.

shumenonline.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Копирането Забранено