Аквапланинг предизвика инцидент на АМ „Хемус“ край Нови пазар
29.05.2020
Онлайн празник за Деня на детето в Нови пазар
30.05.2020

Спират водата за напояване от язовир „Тича“ при нулев приток

Снимка: shumenonline.bg

Няма да бъдат разрешени води за напояване от язовир „Тича“, ако през следващите месеци притокът в него е нулев. Това съобщават от Министерството на околната среда и водите в пуснатия за месец юни график за използване на водите от комплексните и значими язовири.

Постъпващият в язовир „Тича“ приток продължава да бъде значително по-малък от разхода, поради което ползването от язовира е редуцирано, като заявките на ВиК Шумен и ВиК Търговище са намалени в съответствие с реално използваните през предходните месеци водни количества. За ВиК Шумен от 2,450 млн. куб. м. на 2,250 млн. куб. м., за Вик Търговище от 0,790 млн. куб. м. вода на 0,700 млн. куб. м. Заявката на „Напоителни системи“ ЕАД е редуцирана от 2,960 млн. куб. м. на 1 млн. куб.м. Предвид реалната икономия на вода за напояване през месец май (използвани 0,800 млн. куб. м. от 1,200 млн. куб. м.), заявката за месец юни се увеличава до 1,400 млн. куб. м.

Към днешна дата наличният  обем в язовир „Тича“ е 155,929 млн. куб. м., наличен полезен обем е 115, 929 млн. куб. м.

Разрешеното количество вода за юни е 4,570 млн. куб. м., като 2,250 млн. куб. м. са за питейно-битово водоснабдяване за градовете Шумен и Велики Преслав, 0,700 млн. куб. м. за питейни нужди за град Търговище, 1,400 млн. куб. м. за напояване на земеделски площи и 0,220 млн. куб. м. за осигуряване на минимално допустимия отток в река „Камчия“ след язовира. Минимално допустимия отток в реката е за 95% обезпеченост на притока.

С цел потенциална икономия на вода количествата вода за напояване се използват по изготвен от НС ЕАД график за подаване на водни маси.

Във връзка с ниския наличен обем, при хипотеза за нулев приток и намалено водовземане в съответствие с годишния график за 95% обезпеченост, в края на 2020 г. общият обем в язовира ще достигне нива под, които водата ще бъде с влошени качества за питейни цели, при което не може да бъде гарантирано приоритетното питейно-битово водоснабдяване, без наличие на пречиствателна станция, припонят от екоминистерството.

По препоръка на МОСВ, НС ЕАД предприе действия за издаване на разрешително за водоползване на води от язовир „Шумен“, от който ще  се осигури вода за напояване на земеделски площи на 5 села.

С писмо на НС ЕАД са уведомени, че независимо, че язовира е в активите на Министерството на земеделието, храните и горите, при продължаващо намаляване на притока към язовир „Тича“ чрез месечните графици за използване на водите от тях, ще бъде ограничено водовземането за напояване, като ще се удовлетворят исканията за питейно-битово водоснабдяване, предвид че основен приоритет при управление на водите е запазване живота и здравето на населението.

Към настоящия момент в МОСВ не е постъпила информация за предприети действия по направени допълнителни предписания към водоползвателите от язовир „Тича’.

shumenonline.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Копирането Забранено