НОИ стартира програма за профилактика и рехабилитация
30.05.2020
Детските градини в Никола Козлево дезинфекцирани, очакват малчуганите
30.05.2020

„Шишеджам“ получавали големи количества питейна вода за промишлените си нужди

Снимка: shumenonline.bg

ВиК Търговище доставяли на „Шишеджам“ големи количества питейна вода – 100 000 куб. м. от язовир „Тича“, която заводът използвал за промишлени цели. Това констатирали от Министерството на околната среда и водите след извършена проверка, става ясно от публикувания  график за използване на водите от комплексните и значими язовири за месец юни.

„След извършена проверка от МОСВ е констатирано, че ВиК Търговище доставят големи количества вода, предназначени за питейно-битови цели като същата се използва за промишлени цели на „Шишеджам“ – около 100 000 куб. м. вода на месец“, посочват от МОСВ.

В отговор на изпратените предписания областният управител на Търговище Митко Стайков информирал екоминистерството, че дружествата на компанията вече са започнали проучвания на възможностите за осигуряване на алтернативно собствено водоснабдяване за промишлени цели от подземни води, и молят за съдействие при провеждането на процедурите по Закона за водите.

Постъпващият в язовир „Тича“ приток продължава да бъде значително по-малък от разхода, поради което ползването от язовира е редуцирано, като заявките на ВиК Шумен и ВиК Търговище са намалени в съответствие с реално използваните през предходните месеци водни количества. За ВиК Шумен от 2,450 млн. куб. м. на 2,250 млн. куб. м., за Вик Търговище от 0,790 млн. куб. м. вода на 0,700 млн. куб. м. Заявката на „Напоителни системи“ ЕАД е редуцирана от 2,960 млн. куб. м. на 1 млн. куб.м. Предвид реалната икономия на вода за напояване през месец май (използвани 0,800 млн. куб. м. от 1,200 млн. куб. м.), заявката за месец юни се увеличава до 1,400 млн. куб. м.

Към днешна дата наличният  обем в язовир „Тича“ е 155,929 млн. куб. м., наличен полезен обем е 115, 929 млн. куб. м.

Разрешеното количество вода за юни е 4,570 млн. куб. м., като 2,250 млн. куб. м. са за питейно-битово водоснабдяване за градовете Шумен и Велики Преслав, 0,700 млн. куб. м. за питейни нужди за град Търговище, 1,400 млн. куб. м. за напояване на земеделски площи и 0,220 млн. куб. м. за осигуряване на минимално допустимия отток в река „Камчия“ след язовира. Минимално допустимия отток в реката е за 95% обезпеченост на притока.

С писмо на „Напоителни системи“ ЕАД са уведомени, че независимо, че язовир „Тича“ е в активите на Министерството на земеделието, храните и горите,  при продължаващо намаляване на притока към язовира, чрез месечните графици за използване на водите от тях, ще бъде ограничено водовземането за напояване, като ще се удовлетворят исканията за питейно-битово водоснабдяване, предвид че основен приоритет при управление на водите е запазване живота и здравето на населението.

Към настоящия момент в МОСВ не е постъпила информация за предприети действия по направени допълнителни предписания към водоползвателите от язовир „Тича“.

shumenonline.bg

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Копирането Забранено