1 225 зрелостници на матура
30.05.2020
Дама от Велики Преслав дари 300 евро от неосъществена екскурзия
31.05.2020

Работна група с бюджет 20 хил. лв. ще ни спасява от водната криза

Снимка: shumenonline.bg

Да се създаде седемчленна комисия за превантивни действия по предотвратяване на хуманитарна криза в Шумен. Това предлага в своя докладна записка до Общински съвет Шумен Добромир Драев от местната коалиция ДБГ.

Исканията му са комисията да бъде финансирана с 20 000 лв., като средствата ще бъдат разходвани за хонорари на външни експерти, командировъчни и други дейности на временната комисия.

На предстоящата извънредна сесия за водата местният парламент ще трябва да реши дали да приеме и останалите предложения на Драев, а именно: Община Шумен да предостави оборудвано с компютърна техника, принтери и интернет работно помещение в сградата на Общината, както и  осигуряване на транспортни средства за обезпечаване безпроблемното осъществяване дейността на комисията.

Работната група ще провежда заседания, а при необходимост ще кани експерти във водния сектор срещу хонорар, ще изисква съставянето на актуална карта на възможните алтернативни водоизточници в община Шумен, както и изготвянето на хидрогеоложки проучвания на алтернативните водоизточници, на язовир „Тича“ и др.

Комисията ще има право да изисква средства за ремонт и рехабилитация на критични водовземни съоръжения от държавата и общината, както и ще настоява отговорните служби да разработят алтернативни варианти за подаване на вода за поливни нужди към земеделските производители.

Веднъж в седмица работната комисия ще отчита дейността си пред медиите, Общинската администрация, Общински съвет Шумен и други заинтересовани страни.

Община Шумен се захранва с вода за питейно-битови нужди от повърхностния водоизточник язовир Тича. Същият е пуснат в експлоатация през 80-те години на миналия век. В първоначалния си замисъл язовирът е бил проектиран за поливни нужди, подаващ вода с условна чистота към земеделските производители. В днешно време язовирът се използва комплексно, а именно – за поливни нужди, доставка на питейно-битова вода и добив на електроенергия. Освен това язовирът поддържа и биологичното разнообразие и подава вода към река Голяма Камчия.

Към момента няма данни да са правени актуални хидрогеоложки проучвания на язовира. Данните, които се използват за изчисляване на мъртвия обем, санитарния минимум и общия обем на язовира, са теоретични и неактуални. Видимо язовирът губи големи количества водни маси – компрометираните водовземни съоръжения и тръбопроводи, както и силно амортизираният канал за напояване водят до загуби на вода до над 90 %.

От друга страна, дълбоките сондажи в община Шумен са изоставени и неизползвани също от 80- те години. С подобни действия и бездействия на ВиК оператора се е стигнало до там, община Шумен да остане без алтернативен водоизточник. Към този момент сме поставени пред ситуация, която вероятно ще изправи пред водна криза община Шумен с невъзможност за водоподаване към населението. От една страна, язовир Тича има силно намалена водна маса и няма актуални данни за водното тяло. От друга страна, липсва алтернативно водозахранване, а от трета – бездействието на Асоциацията по ВиК – Шумен, както и липсата ангажираност на Общинска администрация – Шумен очертават една силно негативна перспектива за бъдещото водоснабдяване на общината. В продължение на години Общински съвет Шумен не взема информирани решения във връзка с проблемите на водния сектор и това също има своя принос към очертаващата се водна криза.

Считам, че преминаване към воден режим на област Шумен за повече от 2 години ще доведе до хуманитарна, политическа и икономическа криза. Поради факта, че органите на местната власт и държавна администрация са закъснели с години с вземането на решения, считам, че в настоящия момент консолидирането на политическите сили в Общински съвет Шумен е абсолютно наложително, за да може да започне незабавна работа по спешните решения, необходими за избягването на предстоящата хуманитарна криза в община Шумен, пише още в докладната си общинския съветник.

Предложението ще бъде гласувано на насрочената за 4-ти юни, от 10.00 ч., извънредна сесия.

Shumenonline.bg

 

 

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Копирането Забранено