Пиян и без книжка кара Пасат из Търговище, друг „яхна“ нерегистриран мотопед
29.06.2020
Създават „Гора на орела“ с дарени средства
29.06.2020

Връщат безработните на работа с нов проект „Заетост за теб“

Снимка: shumenonline.bg

Агенция по заетостта стартира нов проект за подпомагане на работодатели „Заетост за теб“, съобщават от Бюрото по труда в Шумен.

Целта на проекта е да се предостави подкрепа за реинтеграция в заетост на безработните лица, останали без работа вследствие от възникналата пандемия и разпространението на вируса COVID-19.

В отговор на предизвикателствата, свързани с наблюдавания бърз темп на растяща безработица в страната, проектът цели да окаже навременна подкрепа на работодатели за наемане на безработни лица чрез осигуряване на субсидия за заетост. Тези дейности, от една страна, ще спомогнат за по-бързото възстановяване на икономическите и производствени процеси в предприятията, а от друга, ще се осигури превенция от изпадане в продължителна безработица на регистрираните лица в ДБТ.

  Бюджетът на проекта е 160 000 000 лв., от които се определя национална квота в размер на 50 000 000 лв. за приоритетно подпомагане на работодатели от сектор „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“.  Бюджета на проекта предвижда и подпомагане на  работодатели, които попадат в останалите допустими сектори, като те са разпределени на квотен принцип по общини и окрупнени на ниво област, съгласно равнището на безработица, броя на новорегистрирани безработни лица след 13.03.2020 г. и брой работодатели в съответната община.

В проекта могат да участват:

  • Работодатели, регистрирани по Търговския закон (ТЗ) и Закона за кооперациите, вкл. и общински предприятия по ТЗ (чл. 51, ал. 2, изр. 1);
  • Работодатели, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ);
  • Работодатели, регистрирани по Закона за народните читалища.

Представители на целевата група по Проекта   

  • Целева група по проекта са безработни лица, регистрирани в дирекции„Бюро по             труда” (ДБТ).
  • Лицата следва да не са били в трудови правоотношения с работодателя или свързани с него предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия в период, не по-малък от 1 (един) месец от подаване на Заявката на работодателя

 След стартирането на проект„Заетост за теб”, работодателите ще заявяват работни места по електронен път, чрез подаване на електронна заявка. Заявлението и всички придружаващи приложения ще бъдат активни на официалния сайт на Агенция по заетостта.

shumenonline.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Копирането Забранено