Съдът отмени текстове в наредбата за местните данъци
15.07.2020
Трета вечер на протест
15.07.2020

Татяна Костова: Запазва се тенденцията за добра събираемост на общинските приходи

Снимки: Община Шумен

Изпълнението на бюджета на Община Шумен за 2019 г. беше представено днес на обществено обсъждане, което се проведе в зала 363 в сградата на администрацията. На него присъстваха председателят на Общинския съвет Красимир Минчев, заместник-кметът по бюджет и финанси Татяна Костова, общински съветници, експерти от общинската администрация и граждани.

В началото на публичното представяне заместник-кметът Татяна Костова обобщи, че се запазва тенденцията за добра събираемост на общинските приходи и през 2019 г., както и за увеличаване на средствата от държавата към общините. Финансово обезпечени са всички публични дейности от местно значение, като са изпълнени заложените с бюджет 2019 приоритети в сектор „Образование“ с относителен дял 42,04 %, сектор „Жилищно строителство и БКС“ с относителен дял 10,32 % и сектор „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ с относителен дял 8,02 % в общите разходи.

Директорът на Дирекция „Бюджет и финанси“ Десислава Петрова представи пред участниците отчета за приходите и разходите в общинската хазна през 2019 г. Изпълнението на бюджета за 2019 г. е в размер на 81 793 431 лева или 92,06% от общо 88 852 077 лева. За сравнение с 2018 г. те са били малко над 73 млн. лв., което показва устойчива тенденция към увеличаване на приходите и съответно разходите за гражданите.

Приходите с държавен характер са в размер 51 045 504 лева. Местните приходи  през изминалата 2019 г. са 29 035 926 лева. Изпълнението на данъчните приходи е 98% или  10 386 422 лева, като при данъка върху превозните средства то е 107%. Неданъчните приходи са в размер на 15 493 320 лева.

Получените трансфери от централния бюджет се изпълняват на 100%.

През 2019 г. са извършени капиталови разходи на стойност 13 036 035 лв., като 9 464 355 лв. са от общинския бюджет, 3 571 680 – средства от Европейския съюз. През 2019 г. беше пуснат в експлоатация Центърът за съхранение на опасни отпадъци с капацитет 35 000 тона годишно по проект „Пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхраняване на опасни отпадъци“ за над 1 800 хил. лв., приключи обновяването на образователната среда в 4 училища, завърши строителството на Дома за стари хора „Д-р Стефан Смядовски“ за над 1 500 000 лв., беше реновирано площадното пространство пред съдебната палата и беше изградена автоматизирана поливна система за зелените площи, припомни Валентина Йорданова, директор на Дирекция „Устройство на територията“.  Ремонтирани бяха бордюри, тротоари, улици, маркировка на уличната мрежа, както и пътят Друмево-Овчарово-В.Друмев за близо 3 млн. лева. Завърши санирането на 7 жилищни сгради по Националната програма за енергийна ефективност. Извършена беше реконструкция на уличното осветление за над 1 млн. и 100 хиляди лв. и др.

Заедно с всички дейности, заложени в плана за 2019 г., Община Шумен е извършила плащания по дългосрочния си дълг в размер на 2 090 106 лв., като в това число е погасена главницата в размер на 1 832 522 лв. Остатъчният размер на дълга към 31 декември 2019 г. е 10,5 млн. лв.

Материалите за касовото изпълнение на бюджета за 2019 г. са качени на сайта на Община Шумен в секцията за „Обществено обсъждане“.

shumenonline.bg

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Копирането Забранено