Извадиха затиснатия в кабината шофьор
30.07.2020
Опасни жеги, живакът ще удари 40 градуса
31.07.2020

Установиха замърсяване на язовир „Съединение“

Четири водни проби от повърхностните води на язовир „Съединение“, с цел анализиране  по физико-химични елементи за качество, взеха днес, по време на съвместна проверка на място, експерти на Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР), Регионалната инспекция по околна среда (РИОСВ) – Шумен, Регионалната лаборатория (РЛ) към Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) и представители на Областна администрация –Търговище. Това съобщават от пресцентъра на РИОСВ Шумен.

По време на проверката е извършен обход на язовира и е установено  мащабно замърсяване на водите, бреговете и язовирната стена с течна консистенция, преминаваща в твърда франция.

Констатирано е наличие на голям обем от утайки със зелен цвят. Около замърсените участъци се носи мирис на гнило или на торови маси. След оглед на бреговата ивица на язовира не са контрирани  зауствания на отпадъчни води или други преки източници на замърсяването. Източникът и произходът на замърсяването не са установени.

Язовир „Съединение“ е комплексен и значим язовир по Приложение № 1 към Закона за водите, който се ползва за напояване и се стопанисва от „Напоителни системи“   ЕАД – клон Долен Дунав.

С копие до Община Търговище е изпратено е предписание до оператора  да се преустанови водоподаването със срок до излизане на резултатите от анализа  на пробите и установяване вида и характера на замърсяването.

Уведомени са областният управител на Област Търговище, ПБЗН – Търговище и „Напоителни системи“-  ЕАД  да предприемат незабавни действия по почистване на замърсяването. За констатациите от извършената проверка БДЧР е уведомила МВР – Търговище и Районната прокуратура.

Анализът на отбраните водни проби ще бъде извършен от РЛ – Шумен и след получаването им своевременно ще бъдат изпратени на компетентните институции и публикувани на електронната страница на БДЧР.

shumenonline.bg

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Копирането Забранено