На Байрама най-щастливи са децата
31.07.2020
Нивото на „Тича“ падна още, отпуснаха 1 млн. куб. м. за напояване
31.07.2020

Не одобриха инвестиционната програма на ВиК Шумен

Общото събрание на Асоциацията по ВиК в област Шумен не одобри Подробната инвестиционна програма на ВиК- Шумен за 2020 година.  Това стана ясно по време на провелото се заседание на Асоциацията. В изпълнение на Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги, всяка година ВиК операторът изготвя подробна инвестиционна програма и я предлага на Общото събрание на асоциацията за одобряване. За 2020 година в програмата са предвидени инвестиции в съоръжения и системи на територията на всички общини в размер общо на 670 000 лв.

При гласуването инвестиционната програма на дружеството не беше одобрена.   Документът получи подкрепата на държавата, представлявана от областния управител, и общините Велики Преслав, Нови пазар, Каспичан, Върбица, Хитрино, Смядово, Каолиново и Никола Козлево, което е 65,39% при необходими 75% от гласовете. Съгласно мандата, даден му от Общинския съвет, кметът на община Шумен гласува против, а община Венец нямаше представител на заседанието.

Предстои да бъде насрочено извънредно Общо събрание, като преди това областният управител ще изпрати предложение до ВиК Шумен да променят инвестиционната си програма съглансо изискванията на Общински съвет Шумен.

„Предвид тежката ситуация с проблемите с водоснабдяването в много населени места в програмата са включени и много нови обекти, като част от тях вече са  изпълнени“, каза управителят на „ВиК-Шумен“ ООД Жанета Панайотова.  Тя уточни, че целта на оператора е да бъдат решавани проблемите в населените места и по възможност да бъдат сведени до минимум водните режими, на които са подложени селата. През последните месеци съвместно с общините се е работило на редица обекти и продължават планираните дейности за преодоляване на недостига на вода.

Кметовете на общини поставиха проблеми, свързани с водоснабдяването на Драгоево, Златар, Салманово, възстановяването на дълбок сондаж за село Сини вир. В отговор управителят на ВиК съобщи, че по всички тези въпроси се работи и се търсят технически решения, но съоръженията са амортизирани, а някои от тях не са били в експлоатация повече от 30 години. „Необходимо е да се търсят възможности за подмяна на вътрешната водопроводна мрежа в селата, която е силно амортизирана“, каза управителят на „ВиК-Шумен“ ООД Жанета Панайотова.

Представителите на общините поискаха да се обърне внимание на напорните водопроводи, които са амортизирани и създават проблем при водоснабдяването на населени места.

В асоциацията по ВиК членуват държавата и общините, включени в съответната обособена територия, която за област Шумен включва всичките десет общини. По закон държавата участва в асоциацията с 35% дял. Останалите 65% се разпределят между общините, като дяловото участие на всяка от общините е различно и се определя съобразно броя на населението във всяка община.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Копирането Забранено