Общото разрешено за ползване количество вода за месец август е 4,320 млн. куб. м. От тях 2,400 млн. за питейно-битови нужди на Шумен и Велики Преслав, 0,700 млн. за Търговище, 0,220 млн. за минимално допустим отток на река Камчия.

От екоминистерството са категорични, че въпреки критично ниво на язовира, в него има вода за поне две години. Опасност от водна криза няма, а водата продължавала да се пести.

shumenonline.bg