7 284 оръжия на отчет в шуменската полиция
05.08.2020
39 заявления за еднократна помощ за осмокласници в Търговищко
05.08.2020

34% от делата са завършили с ефективни присъди

Снимка: Окръжен съд Шумен

755 са приключените дела за извършени престъпления в област Шумен за изминалата година, съобщават от местаната статистика. Делата за 257 от тях, или 34%, са завършили с ефективни осъдителни присъди.

326 от престъпления – с условно осъждане, за 9 престъпления – с оправдаване, за 4 – с прекратяване, а за 159 – с освобождаване от наказание. В сравнение с 2018 г. броят на делата за извършени престъпления намалява с 12.5%. С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 583 извършени престъпления, което е с 14.4% по-малко спрямо 2018 г.

През 2019 г. броят на обвиняемите лица е 689, с 13.1% по-малко спрямо 2018 година. От тях:

 • ефективна осъдителна присъда са получили 216 лица (31.4% от общия брой на обвиняемите);
 • условно осъдени са 299 лица, или 43.4% от общия брой на обвиняемите;
 • освободени от наказателна отговорност са 164 лица (23.8%);
 • оправдани са 7 лица (1.0%);
 • на 3 лица (4%) делата са прекратени.

Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди през 2019 г. е 515, което е със 102 лица, или с 16.5% по-малко в сравнение с 2018 година. От тях 448 лица са осъдени за извършването на едно престъпление, 58 – за две престъпления, а 9 – за три и повече престъпления.

За посочения период в област Шумен най-голям е броят и съответно относителният дял на общоопасните престъпления – 314 (309 през 2018 г.), или 53.9% от общия брой на престъпленията, завършили с осъждане. Осъдени са 276 лица (283 през 2018 г.), или 53.6% от всички осъдени лица в областта. Сред общоопасните престъпления най-разпространени са:

 • престъпленията по транспорта и съобщенията – 269 на брой, с 237 осъдени лица;
 • престъпленията свързани с наркотици – 26 на брой, с 22 осъдени лица;
 • престъпленията, извършени по общоопасен начин или с общоопасни средства – 13 на брой, с 13 осъдени лица.

През 2019 г. в област Шумен с осъждане са завършили 105 престъпления против собствеността, или 18.0% от общия брой на престъпленията, завършили с осъдителна присъда. Лицата, осъдени за тези престъпления, са 105, или 20.4% от общия брой на осъдените. В сравнение с 2018 г. наказаните престъпления против собствеността намаляват с 19.8%, а осъдените лица с 22.8%. Сред престъпленията против собствеността най-разпространени са:

 • кражбите на имущество – 70 престъпления, със 76 осъдени лица;
 • измама – 16 престъпления, с 14 осъдени лица;
 • унищожаване и повреждане на имущество – 8 престъпления, с 5 осъдени лица;
 • грабеж – 4 престъпления, с 4 осъдени лица.

В област Шумен престъпленията против личността, завършили с осъждане през 2019 г. са 49 (61 през 2018 г.), или 8.4% от общия брой на наказаните престъпления. Осъдените лица са 38 (39 през 2018 г.) или 7.4% от общия брой. Спрямо 2018 г. е регистрирано намаление на престъпленията против личността с 19.7% и осъдените за този вид престъпления – с 2.6%.

Сред престъпленията против личността с най-голям брой са:

 • нанесените телесни повреди – 19 престъпления, с 18 осъдени лица;
 • разврат – 10 престъпления, със 7 осъдени лица;
 • принуда – 9 престъпления, с 4 осъдени лица.

В съдилищата в област Шумен с осъждане са завършили делата за 32 извършени документни престъпления. За този вид престъпления са осъдени 28 лица. Спрямо 2018 г.  е регистрирано увеличение на документните престъпления с 3.2% и осъдените за този вид престъпления – със 7.7%.

В област Шумен престъпленията против стопанството, завършили с осъждане през 2019 г., са 26 (88 през 2018 г.), или 4.5% от общия брой на наказаните престъпления. Осъдените лица са 23 (85 през 2018 г.), или 4.5% от общия брой. Спрямо 2018 г. е регистрирано намаление на престъпленията против стопанството със 70.5% и осъдените за този вид престъпления – със 72.9%.

Сред престъпленията против стопанството с най-голям брой са престъпленията в отделни стопански отрасли, където с осъдителна присъда са завършили делата за 18 престъпления и броят на осъдените лица е 18.

Сред другите видове престъпления, завършили с осъждане през 2019 година, са:

 • престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции – за 26 престъпления са осъдени 16 лица;
 • престъпления против реда и общественото спокойствие – за 13 престъпления са осъдени 13 лица;
 • престъпления против брака, семейството и младежта – 11, с 10 осъдени лица.

Наказани са и извършителите на престъпления против: правата на гражданите; финансовата, данъчната и осигурителната система.

През 2019 г. в област Шумен броят на осъдените мъже е 490 (95.1%), а на осъдените жени – 25 (4.9%).

С най-висок брой и относителен дял са осъдените лица във възрастовата група 30 – 39 години (128 лица, 24.9% от общия брой на осъдените), 18 – 24 години (107 лица, 20.8% от общия брой на осъдените) и 40 – 49 години – 106 лица (20.6% от общия брой на осъдените). В структурата на осъдените лица най-малки са броят и делът на лицата на възраст над 60 години – 26 лица (5.0%) и непълнолетните от 14 до 17 години – 22 лица (4.3%).

В област Шумен в структурата на осъдените по наложени наказания най-голям е броят и относителният дял на лишените от свобода. През 2019 г. те са 392 (76.1% от общия брой на осъдените лица). От лишените от свобода най-голям е броят и делът на осъдените на лишаване от свобода до шест месеца – 252 лица (64.3% от всички лишени от свобода) и от шест месеца до една година – 80 лица (20.4%). Наказанието „пробация“ е наложено на 83 лица (16.1% от осъдените лица), „глоба“ – на 35 лица (6.8%), а „обществено порицание“ – на 5 лица (1.0%).

shumenonline.bg

 

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Копирането Забранено