34% от делата са завършили с ефективни присъди
05.08.2020
Бизнесмен и двама работници от стъкларските заводи в Търговище положителни на Covid
05.08.2020

39 заявления за еднократна помощ за осмокласници в Търговищко

Снимка: shumenonline.bg

39 са подадените заявления-декларации в област Търговище за отпускането и изплащането на еднократна помощ за ученици, записани в осми клас в държавно или общинско училище. Това съобщиха за shumenonline.bg от Дирекция „Социално подпомагане“ Търговище.

22 от заявленията са подадени в дирекцията в Търговище, 16 в Попово и едно за град Омуртаг.

Целевата помощ от 250 лв. е за покриване на част от разходите в началото на учебната 2020-2021 г.

Заявленията-декларации за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в осми клас се подават в дирекциите „Социално подпомагане“ по настоящ адрес:

  • лично, като към заявлението-декларация се прилага лична карта (за справка);
  • чрез лицензиран пощенски оператор, като заявлението декларация следва да е в оригинал;
  • по електронен път с квалифициран електронен подпис.

Заявлението-декларация се подава след записване на детето в осми клас за учебната 2020-2021 г., но не по-късно от 15 октомври 2020 г., с изключение на случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на ЛКК, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната 2020-2021 г.

От Дирекцията уточняват, че в заявлението-декларация лицата декларират брутните доходи на семейството, получени за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадено заявлението декларация. Доходите се декларират за месеца, през който са получени, независимо за кой период се отнасят. При определяне на средномесечния доход на член от семейството се взема предвид броят на членовете му към датата, на която е подадено заявлението декларация.

Помощта се отпуска, при условие че доходът на член от семейството е по-нисък или равен на 450.00 лв.

Еднократната помощ се предоставя независимо от дохода на семейството за деца с трайни увреждания; деца с един жив родител; деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

Помощта се изплаща на два пъти, като 50 на сто от нейния размер се изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането и, а остатъкът се изплаща в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище.

Помощта се възстановява, ако детето не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние; ученикът не продължи обучението си през втория учебен срок до завършване на осми клас, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние; ученикът е допуснал в рамките на един месец от учебната година отсъствия от 5 учебни часа, за които няма уважителни причини.

shumenonline.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Копирането Забранено