11 нови жилищни сгради в област Търговище въведени в експлоатация
20.11.2020
Горяха комин и отпадъци, пожарникари оказаха помощ на болен мъж
20.11.2020

Статистика: 1 115 лв. средна брутна заплата в Шуменско

Снимка: shumenonline.bg

1 115 лева е средната брутна месечна работна заплата за месец септември в област Шумен, отчитат от Териториално поделение статистика.

Средната брутна заплата в областта остава по-ниска от тази за страната, която за месец септември 2020 г. е 1 397 лева.  По размер на средната работна заплата за третото тримесечие на 2020 г. област Шумен заема единадесето място сред 28-те области на страната.

През третото тримесечие на 2020 г. средната месечна брутна работна заплата в област Шумен нараства спрямо предходното тримесечие с 0.6% до 1 102 лева. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение са „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 30.0%, „Финансови и застрахователни дейности“ – с 14.4% и „Други дейности“ – с 10.2%, а най-голямо намаление се наблюдава в „Строителство“ – с 3.9%, „Култура, спорт и развлечения“ – с 3.8% и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 3.3%.

През наблюдавания период средното месечно възнаграждение в областта нараства с 11.3%, спрямо същото тримесечие на 2019 година. Спрямо същия период на 2019 г., средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2020 г. в обществения сектор нараства с 15.3%, а в частния сектор – с 9.6%.

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Шумен към края на септември 2020 г. се увеличават с 1 447, или с 3.3% спрямо края на юни 2020 г., като достигат 45 784. Увеличение се наблюдава в дванадесет от общо 19 икономически дейности, като то е най-голямо в „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – със 7.4%, „Преработваща промишленост“ – с 5.1% и „Административни и спомагателни дейности“ – с 4.8%. Намаление на наетите лица е регистрирано в пет отрасъла, като в процентно изражение намалението е най-значимо в „Други дейности“ – с 4.4%, „Операции с недвижими имоти“ – с 2.8% и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“. Броят на наетите лица в две икономически дейности остава непроменен в сравнение с предходното тримесечие.

Относителният дял на наетите е най-висок в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 31.7% и 14.7%.

Съпоставката с третото тримесечие на 2019 г. сочи, че към 30.09.2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в областта са с 1 239, или с 2.8% повече.

В края на третото тримесечие на 2020 г. наетите в държавното управление в област Шумен са 1 878, в образованието – 4 099, а в хуманното здравеопазване и социална работа – 4 506.

По брой лица, наети по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2020 г., областта заема 13-то място сред 28-те области в страната.

shumenonline.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Копирането Забранено