Правителството отпусна 42 млн. евро за интернет в селските райони
13.01.2021
14,5% спад на дълготрайните материални активи в Шуменско
13.01.2021

Инспекцията по труда отчете 50% ръст на работещите в сивия сектор

Снимка: Pixabay

С 50% са се увеличили случаите на работещите лица без сключени трудови договори, отчетоха в отговор до редакцията на shumenonline.bg от пресцентъра на Главна испекция по труда.

По време на контролната си дейност  през 2020 година инспекторите са установили 68 лица без сключени трудови договори или не подадени уведомления за сключване на същите. През 2019 година броят на наетите без трудов договор лица е бил 45.

Най-честото нарушение от този вид е липсата на всички задължителни реквизити в трудовите договори. Констатирани са 638 бр. нарушения, за неспазване на работново време – 246, по заплащането 179 и предоставяне на документи, свързани с трудовите правоотношения – 291 бр., като най-често става въпрос за невръчване на длъжностна характеристика на лицата.

Инспекторите в Шумен са извършили проверки и по подадени 112 на брой сигнала към тях, в т.ч. по сигнали от граждани 79 бр.

Най-често сигнали се подават след прекратяване на трудовото правоотношение и касаят: неизплащане на дължими обезщетения по Кодекса на труда (най-често за неизползван и непогасен по давност платен годишен отпуск); неизплащане на трудови възнаграждения (най-често последна заплата); за полагане на извънреден труд; за неправомерно освобождаване. Следва да се има предвид, че Инспекцията по труда няма правомощие да се произнася по законосъобразността на прекратяване на трудовото правоотношение. Такова правомощие има само съдът, като давностният срок за внасяне на искова молба е двумесечен от датата на прекратяване на трудовото правоотношение, поясняват контролните органи.

През  2020 г. служители на Дирекция „Инспекция по труда” Шумен са извършили общо 803 бр. проверки във всички икономически дейности, включително и с други контролни органи. Проверени са 741 предприятия с обща численост на наетия персонал в тях 29 433  лица. За първи път са инспектирани 176 предприятия. Най-много проверки са извършени в икономическите дейности: „Растениевъдство, животновъдство и лов – 140 бр. и „Строителство на сгради, строителство на съоръжения, специализирани строителни дейности“ – 107 бр.

Тези икономически дейности са сред рисковите, както по отношение на осигуряването на здраве и безопасност при работа, така и по отношение използването на недеклариран труд и са сред акцентите на контролната дейност като цяло, посочват от инспекцията.

Констатираните нарушения за периода са 4091  бр. Нарушенията на разпоредбите, свързани с осигуряване на здраве и безопасност при работа са 2048 бр. От тях по организацията и управлението на цялостната дейност по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са 1399 бр. Установените нарушения по безопасност на работното оборудване и технологичните процеси са 375 бр. Този вид нарушения са предпоставка за по-сериозни трудови инциденти. Може да се предположи, че всяко отстранено след намесата на Инспекцията по труда такова нарушение е минимизирало риска от такъв инцидент. Нарушенията на нормите, свързани с хигиената на труда, са 274 бр.

Нарушенията на разпоредбите, регламентиращи изпълнението на трудовите правоотношения – по възникването, изменението и прекратяването им, по работното време, почивките и отпуските, по заплащането на труда и др., са 2009 бр.

shumenonline.bg

 

 

 

 

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Копирането Забранено