Инспекцията по труда отчете 50% ръст на работещите в сивия сектор
13.01.2021
7 млн. куб. м. вода в „Тича“ за денонощие
13.01.2021

14,5% спад на дълготрайните материални активи в Шуменско

Снимка: КНСБ

С 14.5% са намалели разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката на област Шумен през 2019 г., в сравнение с предходната.  Направените разходи за придобиване на ДМА е 310.3 млн. лв., отчитат от Териториално поделение статистика Шумен.

Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в промишления сектор – 142.9 млн. лева, което е с 19.7% по-малко спрямо 2018 година. Следващ по обем на направените инвестиции за ДМА е сектор „Селско, горско и рибно стопанство“ – 54.2 млн. лева, като в сравнение с предходната година е регистриран спад с 12.2%.

В сектор „Строителство“ през 2019 г. инвестициите за ДМА са 25.5 млн. лв., или с 19.2% повече в сравнение с 2018 година.

През 2019 г. в структурата на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи по видове се наблюдава нарастване на направените инвестиции в транспортни средства, като относителният им дял се увеличава с 1.6 пункта в сравнение с предходната година. Отчетено е и нарастване на направените инвестиции за закупуване на земя и машини, производствено оборудване и апаратура, като увеличението на относителните им дялове в сравнение с 2018 г. е с по 0.9 пункта.

shumenonline.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Копирането Забранено