Окончателно: Получателите на иранския хероин оставта в ареста
23.02.2021
Пети ден без вода в Каолиновско
23.02.2021

Право на гласуване с подвижна избирателна кутия

Снимка: shumenonline.bg

Право да гласуват с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. имат избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да напуснат дома си и да упражнят правото си на глас в изборно помещение и избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето. Това става ясно от публикувано решение на РИК Шумен относно реда за образуване на секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия.

Редът за образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия се определя с отделно решение на Централната избирателна комисия.

Избирателите с трайни увреждания и избирателите, поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия, извършват това в отделни секции за гласуване с подвижна избирателна кутия. Не се допуска избирател с трайни увреждания, който отговаря на изискванията за гласуване с подвижна избирателна кутия, да гласува в секция за гласуване с подвижна избирателна кутия, предназначена за избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, или обратното.

Ако един избирател отговаря едновременно на изискванията за гласуване с подвижна избирателна кутия в секция за гласуване на избиратели с трайни увреждания и в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, той гласува във втория вид секция.

Секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия ще се образуват на територията на всяко населено място, ако до 20 март 2021 г. (14 дни преди изборния ден) има подадени не по-малко от 10 заявления (Приложение № 14-НС от изборните книжа) от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение, но желаят да гласуват, и постоянният им съответно настоящ адрес (в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящия им адрес) е на територията на съответното населено място.

Заявлението за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение №14-НС от изборните книжа) се подава до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник.

Заявлението е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината/района.

Към заявлението за гласуване в секция по т. 2 се прилагат копие от документи от ТЕЛК, НЕЛК или медицинска епикриза за здравословното им състояние, които установяват, че заболяването на избирателя е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство.

Преценката дали избирателят отговаря на условията да гласува с подвижна избирателна кутия в секция се извършва от органа по чл. 23, ал. 1 ИК въз основа на представените медицински документи.

8. Когато до 20 март 2021 г. за секция по т. 2 са подадени не по-малко от 10 заявления (Приложение № 14-НС от изборните книжа) от лица, които отговарят на изискванията на ИК за гласуване с подвижна избирателна кутия, кметът на общината в същия срок уведомява РИК за броя на подадените заявления.

Районната избирателна комисия със свое решение определя броя на секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия.

Кметът на общината със заповед, издадена не по късно от 20 март 2021 г., образува секции за гласуване с подвижна избирателна кутия по т. 2, утвърждава номерата им и определя обхвата им, както и насрочва (определя дата, място и час) за консултации (ако вече не са проведени такива едновременно с консултациите за състави на СИК) за състава на ПСИК.

Заповедта се оповестява публично – на видно място в сградата на общината, и се публикува на интернет страницата на общината.

Когато на територията на една община има няколко населени места, отделни секции за гласуване с подвижна избирателна кутия се образуват за всяко населено място, ако има подадени не по-малко от 10 заявления за гласуване в секция от избиратели с постоянен адрес на територията на това населено място, съответно с настоящ адрес (в случаите, когато избирателите са били включени в избирателен списък по настоящия им адрес).

Когато на територията на общината има повече от едно населено място и са подадени не по-малко от 10 заявления за  секция, но недостатъчно за образуване на секция за всяко едно от населените места, се образува секция за територията на общината.

shumenonline.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *