21 нарушения на пътя в Нови пазар
10.06.2021
Кметът награди лауреатите в националния конкурс „Децата на България пеят, танцуват, рисуват“
10.06.2021

По-малко деца в детските градини

Снимки: Община Шумен

С 99 деца (2.0%) по-малко в сравнение с предходната учебна година са децата, които посещават детски градини в област Шумен през учебната 2020/2021 година.

Според данните на Териториално бюро Статистика общият брой на децата е  4 927, от които 2 586 момчета и 2 341 момичета. Броят на местата в детските градини е 7 304, като на 100 деца се падат 148 места.

В градовете от областта броят на детските градини е 29, с 3 945 места, като в тях са настанени 3 511 деца, или на 100 деца се падат 112 места. В селата на областта броят на детските градини е 68, с 3 359 места, а настанените деца са 1 416, като на 100 деца се падат 237 места.

Разпределението на детските градини по общини сочи, че в община Шумен са функционирали 28 детски градини с 3 091 места в тях и 2 809 настанени деца, или 57.0% от всички настанени деца в областта. Във всички общини броят на местата надвишава броя на настанените деца. В община Шумен на 100 настанени деца се падат 110 места. В общините Венец, Каолиново, Хитрино и Смядово броят на местата е над два пъти по-голям от броя на настанените деца и на 100 настанени деца се падат съответно 340, 267, 252 и 213 места.

Средният брой деца в една самостоятелна детска градина в областта е 51 (118 за страната), като за градовете е значително по-голям – 121 (152 за страната), а за селата е 21 (61 за страната). Средният брой деца, формиращи една група в областта, е 21 (23 за страната).

В област Шумен, за учебната 2020/2021 година, обхватът на децата в детските градини, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване е 78.2% (78.1% за страната). По този показател област Шумен е на четиринадесето място сред 28-те области в страната, подредени по възходящ ред.

Педагогическият персонал, зает в детските градини от област Шумен, е 523 души (344 в градовете и 179 в селата), вкл. директори без групи, музикални ръководители, методисти и възпитатели. В тази професия преобладават жените, които са 520, или 99.4% от целия педагогически персонал. Детските учители са 494, или 94.5% от общия брой. В сравнение с предходната учебна година броят на педагогическия персонал е намалял с 8 души.

shumenonline.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *