„Боян Българанов“ отново без вода
11.06.2021
Смесен хор “Проф. Венета Вичева” на православен фестивал
11.06.2021

Изтича валидността на над 18 хил. лични карти

Снимка: shumenonline.bg

Изтича валидността на 18 666 лични карти, съобщават от пресцентъра на ОДМВР Шумен. До края на годината в област Шумен изтича валидността на 13 043 задгранични паспорта и 8 313 свидетелства за управление на моторни превозни средства.

Заявления за издаване на български лични документи могат да се подават и преди изтичане на срока на валидност на притежаваните документи, напомнят от полицията. За улеснение, гражданите могат да подават заявления за лична карта и/или паспорт във всяко районно управление на територията на ОДМВР- Шумен, звено „Български документи за самоличност“ (БДС), на територията на областната дирекция на вътрешните работи по постоянен адрес. В рамките на работното време на съответните звена, гражданите могат да направят избор на по-удобно или предпочитано от тях звено БДС на територията на областта по постоянния им адрес. Съответно, готовите документи се получават в същото звено, където е подадено заявлението.

Създадена е възможност по постъпили искания от институции, ведомства, кметства и други да се осъществява организиран прием на заявления за издаване на български лични документи – по предварително създадената организация и при стриктно спазване на всички разпоредени здравни противоепидемични мерки.

Удължаването на валидността на личните карти и паспорти (съгл. разпоредбата на § 10, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците), се отнася само за тези от тях, чийто срок на валидност е изтекъл в периода от 13 март 2020 г. до 31 януари 2021 г. За срока на удължаването с 6 месеца, личните карти и паспортите са валидни идентификационни документи за самоличност в Република България, а в чужбина – при условията на реципрочност.

Срок за изпълнение на отделните видове поръчки:

*Обикновена поръчка се изпълнява за срок до 30 дни.

*Бърза поръчка до 3 работни дни.

*Експресна поръчка до 8 работни часа.

Стойност на отделните лични документи:

*Стойността на личната карта с валидност 4 години е 13 лева за лица на възраст от 14 до 18 години.

*Лична карта със срок на валидност 10 години за лице на възраст от 18 до 58 години е на стойност 18 лева.

*Безсрочни лични карти се издават на лица, навършили 58-годишна възраст. Тяхната стойност е 11 лева.

*Лица с намалена работоспособност и степен на увреждане 50 и над 50 % заплащат лична карта на стойност 2 лева. Решението на ТЕЛК трябва да бъде в срок или пожизнено /Лицата с трайно намалена работоспособност или вид степен на увреждане 50 на 100, на които намалената работоспособност е установена след навършване на възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или са я навършили в срок на решението на ТЕЛК./.

*Освобождават се от заплащане на такса при издаване на първа лична карта лицата от 14 до 16 години.

*Освобождават се от заплащане на такса при издаване лична карта на лицата, навършили 70-годишна възраст.

*Стойността за издаване на паспорт на лице до 14-годишна възраст е 10 лева. За следващ паспорт на дете се заплащат 20 лева.

*За паспорти на лица от 14 до 58-годишна възраст се заплащат 40 лева.

*За паспорт на лице от 58 до 70-годишна възраст се заплащат 20 лева.

*Паспортите за лица над 70-годишна възраст са на стойност 10 лева.

*Лица с намалена работоспособност и степен на увреждане 50 и над 50% заплащат паспорт на стойност 3лв

*За бързо издаване на лична карта и паспорт, съответната такса се заплаща с увеличение 2 пъти, когато по искане на лицето, услугата се извършва в срок до 3 работни дни.

*За експресно издаване на лична карта или паспорт, съответната такса се заплаща с увеличение 5 пъти, когато по искане на лицето услугата се извършва в срок до 8 работни часа.

shumenonline.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *