Дни на отворените врати в пожарната в Търговище
14.09.2021
Статистика: Над половината родени в Шуменско извънбрачни
14.09.2021

Повече наети на работа в Търговищко, средната брутна заплата падна на 1 204 лв.

Снимка: shumenonline.bg

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Търговище към края на юни 2021 г. нарастват с 1.7% спрямо края на март 2021 г., като достигат 25.5 хиляди. Това сочат данните на Териториално бюро Статистика Търговище.

Увеличение на наетите лица е регистрирано в единадесет икономически дейности, като в процентно изражение е най-значимо в „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Селско, горско и рибно стопанство”. Намаление се наблюдава в шест икономически дейности, като най-голямо е в „Професионални дейности и научни изследвания“, „Операции с недвижими имоти“ и „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“.

Относителният дял на наетите е най-висок в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 30.9% и 12.5%.

По брой лица, наети по трудово и служебно правоотношение, областта заема 26-то място сред 28-те области в страната. Н

В област Търговище средната брутна месечна работна заплата за април 2021 г. е 1 256 лв., за май – 1 274 лв., а за юни – 1 204 лева

В сравнение с останалите области на страната, през второто тримесечие на 2021 г., област Търговище е на 11-то място по показателя средна работна заплата.

През второто тримесечие на 2021 г. средната месечна брутна работна заплата в област Търговище нараства спрямо първото тримесечие на 2021 г. с 4.0% до 1 244 лева. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение са „Хотелиерство и ресторантьорство”, „Хуманно здравеопазване и социална работа” и „Култура, спорт и развлечения”, а най-голямо намаление е регистрирано в дейност „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения”.

В област Търговище през второто тримесечие на 2021 г. с най-високо средно месечно трудово възнаграждение са наетите лица в „Образование”, а най-ниско платени – в „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“.

Спрямо същия период на 2020 г., средната брутна месечна работна заплата през второто тримесечие на 2021 г. нараства с 18.4%, като в обществения сектор увеличението е с 24.3%, а в частния сектор – с 15.2%.

shumenonline.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *