Повече наети на работа в Търговищко, средната брутна заплата падна на 1 204 лв.
14.09.2021
Указания за преброяване в условия на пандемия
14.09.2021

Статистика: Над половината родени в Шуменско извънбрачни

661 са родените извънбрачни деца  в област Шумен през 2020 г. От 1995 г. в областта се наблюдава тенденция на увеличаване на извънбрачните раждания. Техният относителен дял от 33.8% през 1995 г. достига до 61.2% през 2013 година. След това относителният дял на извънбрачните живородени деца намалява и достига до 54.0% от всички живородени през 2020 година, сочат данните на местната Статистика.

Високата извънбрачна раждаемост е резултат от значителното нарастване на броя на фактическите съжителства сред младите хора. За 88.0% от живородените извънбрачни деца в област Шумен има данни за бащата, което означава, че тези деца най-вероятно се отглеждат в семейна среда от родители, живеещи в съжителство без брак.

1 230 родени деца са родени в област Шумен през 2020 г., от тях 1 225 (99.6%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява със 189 деца, или с 13.4%.

Коефициентът на обща раждаемост в област Шумен през 2020 г. е 7.1‰, а през предходната 2019 г. – 8.2‰. Броят на живородените момчета е 653 и е с 81 по-голям от този на живородените момичета (572), или на 1 000 живородени момчета се падат 876 момичета.

В градовете и селата живородените са съответно 707 и 518 деца. Коефициентът на раждаемост в градовете е 6.8‰, а в селата – 7.6‰. През 2019 г. тези коефициенти са били съответно 8.1 и 8.4‰.

В регионален аспект област Шумен заема двадесет и второ място сред 28-те области в страната. Сред общините в област Шумен, с най-висока раждаемост са Никола Козлево (11.2‰), Каспичан (8.3‰), Нови пазар (7.4‰) и Каолиново (7.2‰), а с най-ниска раждаемост са общините Върбица – 6.1‰, Венец – 6.0‰, и Хитрино – 5.7‰.

Броят на жените във фертилна възраст (15 – 49 навършени години), или размерът на родилните контингенти и тяхната плодовитост, оказва съществено влияние върху равнището на раждаемостта и определя характера на възпроизводството на населението.

Броят на жените във фертилна възраст в област Шумен към 31 декември 2020 г. е 35.5 хиляди, като спрямо предходната година той намалява с 0.4 хил., а спрямо 2001 г. – с 14.2 хил. жени.

Съществено значение за намалението на раждаемостта оказват и измененията във възрастовата структура на родилните контингенти. През 2020 г. в област Шумен 76.5% от живоражданията се осъществяват от жените на възраст от 20 до 34 години вкл., които през 2020 г. са 13.4 хил., и са намалели спрямо 2019 г. с 2.4%, а в сравнение с 2001 г. – с 39.2%. Броят на жените в тази възрастова група намалява основно поради по-малкия брой момичета, които влизат във фертилна възраст и емиграционните процеси.

През 2020 г. в област Шумен броят на децата, родени от майки под 18 години е 42, докато през 2019 г. са били 53. Децата, родени от жени на възраст над 40 години са 46.

Тоталният коефициент на плодовитост е един от основните показатели, характеризиращи плодовитостта на жените. През 2020 г. средният брой живородени деца от една жена в област Шумен е 1.35, при 1.56 за страната. В градовете този показател е 1.20, а в селата – 1.54. За сравнение, през 2001 г. тоталният коефициент на плодовитост в област Шумен е бил 1.35 деца, а през 2019 г. – 1.51 деца.

Средната възраст на жените при раждане на първо дете в област Шумен през 2020 г. е 27.0 години, при 26.4 години през 2019 година. През 2020 г. са регистрирани 18 случая на многоплодни раждания, като при всички от тях са родени по две деца. Спрямо 2019 г. броят на многоплодните раждания намалява с 5.

shumenonline.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *