Ежедневно тестване на учениците при присъствено обучение?
15.09.2021
45 новозаразени с COVID в област Търговище
15.09.2021

60 души се възползваха от ускорената услуга за издаване на книжка в Търговище

Снимка:shumenonline.bg

60 заявления от граждани, желаещи да се възползват от ускорената услуга за издаване на свидетелство за управление на МПС, са приети до момента в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Търговище.

От 1 септември в МВР е въведена нова услуга  – ускорена, за издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство, със срок на изпълнение до 3 работни дни. Заявленията за това се подават единствено в звеното „Пътна полиция“ при  СДВР или съответната ОДМВР. Дължимата такса за ускорена услуга е 75 лева за лица на възраст от 18 год. до 58 год., и 33 лева –  за лица от 58 год. до 70 години. Остава в сила и бързата услуга за издаване на СУМПС със срок за изпълнение до 10 дни.

Друго облекчение за гражданите е, че от началото на месец септември  започна и прием на заявления за подмяна на свидетелства за управление на моторно превозни средства (СУМПС) в сектор „Български документи за самоличност“. Заявления  се приемат в звеното при изтекъл или изтичащ срок на валидност на СУМПС, промяна в данните на водача, отнасящи се до смяна на фамилия, транслитерация или постоянен адрес, също и при издаване на дубликат на СУМПС /повреждане, унищожаване, изгубване, кражба/.  От ръководството му в Търговище обръщат внимание на водачите на МПС, че в сектор „Български документи за самоличност“ се приемат заявления  само за обикновени услуги. Заявления за издаване на СУМПС за бърза и ускорена услуга се подават в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Търговище.

Водачите, които ще се възползват от възможността да подават заявление за издаване на  СУМПС в звеното „БДС“ при ОДМВР,  трябва да  направят предварителна справка за наличие на неплатени глоби, за невръчени наказателни постановления  и електронни фишове  по Закона за движение п пътищата в сектор „Пътна полиция“ или чрез портала за електронни административни услуги на МВР. Необходимо е  те да знаят, че свидетелство за управление на МПС не се издава при несъответствие в данните или при неплатени глоби.

При подаване на заявление за издаване на СУМПС  гражданинът може да посочи в заявлението място на получаване на готовия български личен документ (свидетелство за управление на МПС) – в районно управление, в звеното „Български документи за самоличност” или в звеното „Пътна полиция” при СДВР/ОДМВР по постоянния си адрес.

Добре е гражданите да знаят, че:

– Свидетелство за управление на МПС се издава след придобиване на правоспособност по Закона за движението по пътищата (ЗДвП). Издаването и подмяната на документа се извършва на основание на заявление по образец, подадено лично в звената „Пътна полиция” на СДВР/ОДМВР по постоянния адрес на заявителя и след представяне на лична карта, временна карта за самоличност или паспорт. Заявление за издаване на свидетелство за управление на МПС може да се подаде и от лице, упълномощено от заявителя с нотариално заверено изрично пълномощно, в случаите по чл. 17, ал. 5 от ЗБЛД. При подаване на заявлението лицето може да посочи, че желае да получи готовото свидетелство за управление на МПС в РУ, звеното „Български документи за самоличност” или звеното „Пътна полиция” при СДВР/ОДМВР по постоянния си адрес;

– Заявленията за подмяна с българско свидетелство за управление на МПС, както и за замяна на чуждестранно свидетелство за управление на МПС, се подават в звената „Пътна полиция” при СДВР/ОДМВР по постоянен адрес. Това се извършва с обикновена услуга в срок до 30 дни от приемането на заявлението.

– На чужденците с разрешено пребиваване в Република България и с придобита правоспособност съгласно ЗДвП се издава свидетелство за управление на МПС по реда на Глава четвърта „Условия и ред за издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство” въз основа на подадено заявление по образец.

shumenonline.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *