Представят новия план за справяне с COVID-19
13.01.2022
Петима ученици от Шумен с положителни проби
13.01.2022

Обновяват централния площад в Нови пазар

Снимка: Община Нови пазар

Започва пълно преобразяване на пространството пред сградата на Община Нови пазар, съобщават от пресцентъра на администрацията.

Проектът, с който обликът на централния площад ще бъде обновен, е с наименование „Реконструкция площадно пространство с изграждане на нов шадравaн пред сградата на Общината”. Проектното предложение е в размер на 194 953,52 лева безвъзмездна финансова помощ, представляваща 100% от одобрените инвестиционни разходи.

Предвижда се изграждане на шадраван – водно огледало с площ от 135 кв. м., както и  реконструкция на 1 125 кв. м. на пространство около водните площи. Всички пешеходни връзки към обектите и от пешеходните кръстовища към сградата на Общината ще се запазят. Общата стойност на проекта е 252 428.52 лв., като съфинансирането от бенефициента е 62 375.00 лева.

Реализацията на проекта ще осигури по-добри условия за достъп до обществени обекти от територията на МИГ и по-конкретно община Нови пазар. Инвестицията в изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности ще окаже принос върху подобряване на условията и качеството на живот, като осигури подходи и пълен достъп до административните услуги в сградата на Общината.

От администрацията обясниха и какви дейности ще бъдат извършени:

– премахване на съществуващите фонтани и настилки в обхвата на проекта за шадравана, включващи тротоарни плочи, стъпала, бордюри на зелените площи и други;

– възстановяване на зелените площи след корекция на пешеходната част в терена;

– направа на нов обект „водно огледало”, състоящо се от три модула: два линеарни – с размери 7.50/6.0 м и дълбочина 0.5 м и един централен, с диаметър 8.0 м. В него ще се предвиди декоративно осветление и дюзи за струйно пръскане;

– облицовка на настилката около фонтаните и елементи за сядане;

– корекция в конфигурацията на зелените и пешеходните площи;

– изработване и монтаж на кътове за сядане около зоната за рекреация;

– подмяна на осветителните тела;

– саниране на наличната дървесна растителност и др.

Целите на проекта са:

– Да се създаде естетична, достъпна и безопасна среда за игри, отдих и спорт чрез обновяване, възстановяване и модернизация на 1 125 кв. м площадково пространство и 135 кв. м водно огледало – шадраван;

– Да се намали ел. потреблението чрез модернизиране на осветителните тела в зоната на шадравана и пешеходните алеи;

– Да се създаде достъпна архитектурна среда за 1 279 лица в неравностойно положение чрез осигуряване на равен достъп;

– Да се създаде позитивен принос към околната среда чрез реализацията на над 50 % от инвестиционните дейности към опазване на околната среда, включващи съхранение на воден ресурс, електричество и подобрено градско биоразнообразие;

– Създаване на 10 нови работни временни/постоянни работни места при изпълнение на дейностите по проекта;

– Осигуряване на естетично и динамично пребиваване на туристите, посещаващи територията на общината чрез изграждане и подобряване на техническа инфраструктура.

Проектното  предложение е с идентификационен № BG06RDNP001-19.208-0002 в ИСУН по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-19.208-S1 по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. и одобрен оценителен доклад с № 05-2-280/215 от 08.12.2021 г.

shumenonline.bg

 

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *