Грамота за първия дарител на „Книги за Братислава“
14.01.2022
Гасиха комини и контейнери за смет
14.01.2022

В Търговищко: Увеличение на средната годишна брутна заплата и по-малко заети лица

Снимка: shumenonline.bg

С 11.1% се е увеличила средната годишна брутна работна заплата в област Търговище през 2020 година. Данните са на Териториално статистическо бюро – Североизток отдел „Статистически изследвания” – Търговище, сравнени с тези през 2019 година.

През 2020 година тя е 13 368 лв., при 16 687 лв. средно за страната. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, „Операции с недвижими имоти“, „Професионални дейности и научни изследвания“ и „Образование”. Намаление на средната годишна брутна заплата се наблюдава в „Хотелиерство и ресторантьорство”.

В областта средната годишна работна заплата през 2020 г. в обществения сектор нараства с 13.6% спрямо 2019 г., а в частния сектор – с 9.8%.

По размер на средната работна заплата за 2020 г. област Търговище заема единадесето място сред 28-те области на страната.

С 6.5% е намалял броят на заетите лица в област Търговище през 2020 година. Увеличение на наетите лица е регистрирано в три икономически дейности, като в процентно изражение е най-значимо в „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива”. Намаление се наблюдава в четиринадесет от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Други дейности“ и „Административни и спомагателни дейности“.

Разпределението на наетите лица по икономически дейности е както следва: „Преработваща промишленост“ – 30.4%; „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 11.3%; „Образование“ – 9.1%; „Строителство“ – 8.1%; „Селско, горско и рибно стопанство“ – 7.9% и други.

По брой лица, наети по трудово и служебно правоотношение през 2020 г., областта заема 25- то място сред 28-те области в страната.

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2020 г. на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор показват, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Търговище  е 25.7 хил. души, което представлява 1.2% от общо наетите в страната.

shumenonline.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *