Спипаха поповчанин на ТИР, натоварен с незаконни дърва
11.05.2022
РЗИ Търговище организира безплатни изследвания за ХИВ/СПИН
11.05.2022

Подрастващите в област Търговище масово бягат от вкъщи

Снимка: shumenonline.bg

144 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления се водят на отчет в детска педагогическа стая в област Търговище през 2021 година.

По данни на отдел Статистика Търговище в структурата на противообществените прояви в областта, най-голям е делът на преминалите през ДПС за „бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип“- 32.9%, следвани от преминалите за „прояви на насилие и агресия“ – 17.6% и „тормоз“ – 9.4%.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС от областта лица са следните: непълнолетни (на възраст от 14 до 17 години) – 76.4%; малолетни (8 – 13 години) – 23.6%; момчета – 120 (83.3%); момичета – 24 (16.7%); учащи – 129 лица (89.6%).

В област Търговище малолетните и непълнолетните лица заведени на отчет в ДПС през 2021 г. са 34, или 23.6% от всички водени на отчет лица. Момчетата са 28, а момичетата – 6.

През 2021 г. в областта са снети от отчет в ДПС 29 малолетни и непълнолетни лица, или 20.1% от водените на отчет през годината: поради поправяне на поведението – 11 лица (38.0%); поради навършване на 18-годишна възраст – 15 лица (7%); на други основания – 3 лица (10.3%).

В област Търговище преминалите през ДПС за извършени противообществени прояви през 2021 г. малолетни и непълнолетни лица са 85. От тях малолетните са 35 (41.2%), а непълнолетните – 50 (58.8%). От общия брой на лицата, преминали през ДПС за извършени противообществени прояви, момчетата са 57, или 67.1%, а момичетата – 28 (32.9%).

През 2021 г. в област Търговище броят на малолетните и непълнолетните лица, преминали през ДПС за извършени престъпления е 69. От тях 11 лица (15.9%) са на възраст от 8 до 13 години.

Кражбите на имущество са най-разпространените престъпления, извършвани от малолетните и непълнолетните. Извършители на кражби са 25 лица, или 36.2% от всички, преминали през ДПС за извършени престъпления. Най-висок е делът на извършителите на домови кражби – 32.0% (8 лица), следвани от извършителите на кражби от магазини или други търговски обекти – 24.0% (6 лица).

В областта 12 лица на възраст от 8 до 17 години, или 17.4% от всички преминали през ДПС за извършени престъпления, са регистрирани за унищожаване и повреждане на имущество, 5 лица (7.2%) – за хулиганство, 3 лица (%) – за нанесени телесни повреди.

През 2021 г. в област Търговище са регистрирани 28 пострадали от престъпления  деца, от които 16 (57.1%) са момчета, а 12 (42.9%) – момичета. Малолетни са 11 лица (39.3%), а непълнолетни – 17 (60.7%).

През 2021 г. най-голям е броят и делът на малолетните и непълнолетните, пострадали от телесна повреда и пострадалите от кражба – по 7 лица (25.0%).

shumenonline.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дейност на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

През 2021 г. местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в област Търговище са образували 103 възпитателни дела, от които 90 (87.4%) – по предложение на органите на прокуратурата. Броят на решените дела през годината е 97, като от тях в срок до един месец са решени 79 дела, или 81.4%. Прекратени на различни основания са 5 дела.

През 2021 г. местните комисии са наложили 204 възпитателни мерки в съответствие с чл. 13, ал. 1 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на 143 лица на възраст от 8 до 17 години за извършените от тях 143 общественоопасни деяния.

Най-често налаганите възпитателни мерки са:

  • предупреждение – 106 мерки (52.0%);
  • поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател – 32 мерки (15.7%);
  • задължаване на непълнолетния да извърши определена работа в полза на обществото – 18 мерки (8.8%);
  • поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват за полагане на засилени грижи – 15 мерки (7.4%);
  • предупреждаване за настаняване във възпитателно училище интернат (ВУИ) с изпитателен срок до 6 месеца – на 9 малолетни и непълнолетни (4.4%);
  • задължаване да се извини на пострадалия – 8 мерки (3.9%);
  • задължаване да участва в консултации, обучения и програми – 6 мерки (2.9%).

Основните характеристики на малолетните и непълнолетните с наложени възпитателни мерки са следните:

  • малолетни са 58 лица (40.6%), а непълнолетни – 85 (59.4%);
  • момчетата са 122 (85.3%), а момичетата – 21 (14.7%).

 

 

 

 

 

[1] Съгласно чл. 26, ал. 1 от Правилника за детските педагогически стаи малолетните и непълнолетните лица се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния.

[2] Включват се всички малолетни и непълнолетни лица, които са били новозаведени на отчет в ДПС през календарната година.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *