ТОЛ такса за второкласните пътища от 1 юли
24.06.2022
Нарушения в гората
24.06.2022

10.9% от населението в област Търговище живее в тежки материални и социални лишения

10.9% от населението в област Търговище живее в тежки материални и социални лишения, в материални и социални лишения живеят 6.7% от мъжете и 14.9% от жените. Размерът на линията на бедността в областта е 437.42 лв. средномесечно на лице от домакинство, като под прага на тази линия е живяло 18.4% от населението на областта. Това сочат данните на търговищката статистика за 2021 година.

В изследването „Статистика на доходите и условията на живот“ от 2013 г. се събират данни за материалните лишения на децата в домакинството (на възраст между 1 и 15 години). През 2021 г. в област Търговище относителният дял на децата с материални лишения (лишени от поне един от 13 показателя) е 26.2%, спрямо 2020 г. този показател се увеличава с 9.3 процентни пункта.

Линията на бедност общо за страната е 504.33 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 1 532.4 хил. лица, или 22.1% от населението на България.

 Спрямо предходната година размерът на линията на бедност за област Търговище се увеличава с 8.7%, а относителният дял на бедното население се понижава с 0.5 процентни пункта. В областта относителният дял на бедност при мъжете е 15.7%, а при жените – 21.1%. Разликата в равнищата на бедност по пол е 5.4 процентни пункта при 3.6 пункта за страната.

В сравнение с предходната година, относителният дял на бедност при мъжете в област Търговище намалява с 0.5 процентни пункта, а при жените – с 0.3 процентни пункта.

Същевременно обаче системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2021 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 22.1% до 31.5%, или с 9.4 процентни пункта за страната, а за област Търговище равнището на бедност се повишава от 18.4% до 31.1% или с 12.7 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност за областта нараства до 47.0% или с 28.6 процентни пункта.

Поляризацията на населението в област Търговище по доход, измерен чрез съотношението на доходите между бедните и богатите слоеве на обществото за 2021 г. показва, че най-бедните 20% в областта имат 4.7 пъти по-нисък доход от най–богатите 20%.

През 2021 г. в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност в област Търговище живеят 4.3 хил. лица на възраст 18 – 64 години, или 6.9% от населението, като спрямо 2020 г. относителният им дял нараства с 0.5 процентни пункта.

26.8 хил. лица, или 24.4% от населението на областта се нуждае от специални грижи за справяне с бедността, социалното разслоение и изключването от активна трудова дейност. От тях 11.9 хил. души са мъже, а 14.9 хил. са жени. Спрямо 2020 г. този показател се е понижил с 0.9 процентни пункта.

shumenonline.bg

 

 

 

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *