Мъж открадна от колеги 1 100 лева
05.08.2022
Прокуратурата разследва двете момичета, хванати с кокаин в колата
05.08.2022

Йолов се отчете

Отчет за свършеното по време седем месечното си управление представи пред медиите предалият днес поста на областен управител Владимир Йолов. За краткото време, през което беше областен управител, Йолов проведе 68 работни срещи, въведе нов модел на работа в администрацията, постави началото на много инициативи и проекти.

„Ръководех се от една основна цел, а именно да търся решение на проблемите. Моето убеждение е, че за решаването им са нужни съвместни усилията на всички институции и общини“, каза той на последната си среща с медиите.

Йолов бе един от малкото представители на властта, който не се притесняваше от неудобните въпроси на журналистите и бе на разположение на жителите на областта по всяко време на денонощието.

За тези седем месеца бяха проведени работни срещи с кметовете на всички общини и ръководителите на регионалните структури – 43 на брой, на държавната администрация. На тях представителите на държавната власт изясниха проблемите по сектори, набелязаха първите действия и мерки за решаването на проблемите.

По негова инициатива за първи път в страната бяха проведени съвместни работни срещи с областните управители от Североизточна и Централна България. На тях областните управители търсеха общо решение на проблемите, свързани с държавната собственост, икономическото развитие, туризма в регионите.

Беше изграден координационен център област Шумен във връзка с войната в Украйна с цел координация работата на местните власти и регионалните държавни органи, за да може да се окаже навременна помощ и подкрепа на украинските граждани, пристигащи на територията на област Шумен.

Работна среща с цел вземане на превантивни мерки и изчистване на слабостите във връзките между институциите във връзка с зачестили случаи на нелегални емигранти на територията на Област Шумен. Срещата е с онлайн участие на председателя на Държавна агенция за бежанците Марияна Тошева.

Дейности по приоритети:

Икономическо развитие – събрана и анализирана е информация за създаване на обществени съвети по сектори, разработване на пълен икономически профил и единен портал с информация за икономическите предимства на област Шумен като важно условие за постигане на устойчиво развитие с реализиране на нови бизнес проекти и разкриване на нови работни места.

Целта бе представяне на икономическите предимства и възможности на област Шумен, даденостите на региона ще бъдат представяни и показвани на различни форуми и срещи за привличане на потенциални партньори.

Проведени бяха срещи за разширяване на сътрудничеството и привличане на нови инвеститори. Посещение на Извънредния и пълномощен посланик на Република Казахстан у нас Негово Превъзходителство г-н Темиртай Избастин. Среща с Армин Швимбек- директор на дирекция „Европа и панаирно дело“ в Баварското държавно министерство на икономиката, регионалното развитие и енергетиката и с д-р Митко Василев, представител на Бавария в България и главен управител на Германо-Българската индустриално-търговска камара. Участие на областния управител в първото заседание на работна група за ускорено икономическо развитие на областите Варна, Бургас, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Русе. Среща на Областния управител с делегация от италианския град Корфинио, регион Абруцо-  подкрепа и съдействие за реализацията на съвместни проекти, за разменни гостувания на състави и групи с цел популяризиране на определени дейности.

Образование –  основен приоритет, свързан е със създаване на условия за икономическото развитие чрез обучение и подготовка на кадри за бизнеса, стимулиране на младите хора да избират специалности с възможности за професионална реализация и стимули да останат да работят и живеят тук.

Проведени са срещи с директорите на всички училища, детски гадини и ясли в областта, изготвени са протоколи с проблеми и предложения за подобряване на работата, които са поставени на вниманието на РУО и на МОН.

Съвместна инициатива с олимпийски шампион и национален треньор по вдигане на тежести Иван Иванов за свободно избираем час в училищата за спорт, за занимания по различни видове спорт,  като по този начин повече деца ще започнат да спортуват и да се популяризира спорта. Идеята е съвместно с училищата да бъдат създадени спортни центрове, където има подходяща инфраструктура и където децата могат да спортуват, като впоследствие да развиват уменията си и в спортните клубове. Идеята ще бъде реализирана още тази година през октомври месец.

Пътни ремонти и поддръжка на пътищата

Инициатива за реконструкция на Върбишки проход за изграждане на четирилентов път Силистра – Шумен – Карнобат – Ямбол – Лесово/през Ришки проход/ с трети мост на река Дунав при Силистра. Проведени са срещи и разговори с общински и областни ръководства през чиито територии минават пътните артерии. Подготвена е презентация за важността и ефекта, който тези реконструкции ще имат за населените места.

ВиК сектор

Изпълнение на проекти, цена на водата, качество на услугата;-проблемите са поставени и обсъдени на срещи със съветници на Министър-председателя и на Министъра на регионалното развитие и благоустройството. Цел- да бъдат предложени конкретни решения за проблемите с водата в област Шумен.

В БАН се проведе дискусионна среща на тема: „Асоциациите по ВиК-предизвикателства и решения“ със съдействието на Институт за изследвания на климата, атмосферата и водите при Българска академия на науките. Очаква се сформиране на експертна работна група към Министър-председателя на Р България, съвместно с БАН, която да започне приоритетно да решава проблемите в сектор ВиК.

Околна среда

Организиране на дискусии и срещи по всички важни за обществото екологични теми. Проведе ни са среща относно изграждането на инсталация за термична преработка на отпадъци край квартал Мътница и този проблем за хората беше решен. Работна среща с РИОСВ по проблеми на дейностите по управление на отпадъците на територията на област Шумен. Позицията на областния управител е, че трябва да има изработена областна стратегия за преодоляване на този проблем с конкретни мерки и дейности;

Съвместна работа с организации на хората с увреждания

Осигуряване на клубни бази на регионалната организация на Съюза на инвалидите- след разговори общините съдействаха за осигуряване на подходящи помещения.

Съвместна работа с военни и ветерани от войната

Шумен като главен център на артилерийското дело и град , който е произвел най-много генерали за нашата родина от изключителна важност е доброто сътрудничество.

Работи се по създаването на музей на военното дело и албум на военните паметници

Съвместна работа с младежкия съвет към община Шумен

Младежите са важна част от развитието на един град .Областна управа съвместно участва, помага и подкрепя дейността младежкия съвет по осъществяването на различни проекти

Култура

Общи проекти на културните институти за популяризиране на проявите на Симфониета Шумен и Драматично-куклен театър „Васил Друмев“.

По инициатива на областния управител – Симфониета Шумен с концерт на открито на сцена „Старият град“, което се случи за първи път в историята и популяризира култура и историческо наследство.

Областният управител инициира кампания за изграждане на паметник в Шумен на големия български илюзионист и почетен гражданин на Шумен Антраник Арабаджиян – Астор. Проведе се работна среща на експерти за обсъждане на варианти за място на паметника и други конкретни изисквания за реализация на идеята.

Туризъм

Изработване на цялостна маркетингова стратегия като важно условие за успешен туризъм в област Шумен.

Съвместна инициатива с областните управители на Разград, Габрово, Русе и Варна за поставяне на билбордове на магистрали и основни пътища за популяризиране на културно-историческото ни наследство.

Дейности от стратегическа важност за развитие на областта

Основната цел тук остава реализирането на проектите свързани с пътищата. Като позитивно за развитието в тази насока, както и за подобряване на логистиката на цялата страна ще е изграждането на трети мост на река Дунав при Силистра.

Улесняване работата на общините и общинските съвети относно разглеждане на инвестиционните намерения от бизнеса и произнасянето в срок. Изготвяне на законова рамка за промяна в нормативната уредба на общините – задължаваща общините да се произнасят в кратък срок, относно всяко инвестиционно предложение както и документооборот. Да се намали възможността на общинския съвет да разтегля своите решения във времето, както и да пречи със своето произнасяне на инвеститора.

Работа по решаване на проблемите с липсата на работна ръка. Търсене възможност за облекчен режим на внос на работна ръка от трети страни както и насоки в тази връзка, социализиране на вече пристигналите и решили да останат украински граждани. Търсене на начини за стимулиране на икономическата активност при населението на възраст от 15 до 64 навършени години, към момента за областта имаме 75% активност, което е сравнително добър показател, но предполага още потенциал.

Улесняване работата на всички административни единици към министерствата. Уеднаквяване на срокове и напасване на документооборот между всички административни единици на министерствата. Отпадане на излишна документация и електронизиране. Към настоящия момент съществуват много наредби с различни несинхронизирани срокове, което пречи на частния бизнес да извърши плановост в своята инвестиционна програма.

Увеличаване желанието на кметовете и общинските съвети за намиране и привличането на инвеститори в областта. Възможно е част от сумите, които заплащат частни дружества към Републиканския бюджет да остават в съответната община влизайки директно към съответен параграф по предназначение на местния бюджет. Това е свързано със промяна закона за регистрация на частните фирми, при който да се окаже насока, седалището и адресът на фирмата да бъде там, където се извършва реалната дейност. Офисите и административните дейности изнесени в други градове да бъдат учредяване под формата на клонове.

shumenonline.bg

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *