Иманяр с богата плячка
03.10.2022
Отвориха офертите за ремонта на 42 км пътища в Шуменско
03.10.2022

Топим се

Снимка: shumenonline.bg

6 519 789 е населението на България към 7 септември 2021 година. Това показват окончателните данни от преброяването, съобщават от Националния статистически институт.

Между последните две преброявания живеещите в страната намаляват с 11,5% или с 844 781 души. Това се дължи както на раждаемостта и смъртността, така и на външната миграция.

Жените са 3 383 527 (51.9%), а мъжете 3 136 262 (48.1%), или на 1 000 жени се падат 927 мъже.

Към 7 септември миналата година населените места у нас са 257, от които 257 града и 5000 села. В градовете живеят 73,3% от българите. С население над 100 000 души са шест града в страната – София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара Загора. Най-малкият град е Мелник с население от 161 души, а най-голямото село е Лозен с население от 6471 души.

Продължават да се задълбочават негативните тенденции в изменението на възрастовата структура на населението. Налице е продължаващ процес на демографско остаряване, който се изразява в увеличаване на абсолютния брой и относителния дял на населението на възраст 65 и повече навършени години. Всеки четвърти е на 65 или повече години, а жителите на възраст от 15 до 64 години са малко над 4 милиона или 62,4%.

Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 27.3%, а на мъжете – 19.4%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея – на по- ниската средна продължителност на живота при тях. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 52 години. След тази възраст се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на страната.

Населението в трудоспособна възраст към 7 септември 2021 г. е 3 815 хил. души, или 58.5% от населението на страната. Спрямо 2011 г. трудоспособното население намалява със 762 хил., или с 16.7%. Мъжете са 1 997 хил., а жените – 1 818 хил.

Населението над трудоспособна възраст е 1 726 хил. души, или 26.5%, а под трудоспособна възраст – 979 хил. души, или 15.0% от населението на страната.

shumenonline.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *