Музикална разходка „На два континента“
31.01.2023
Българите все по-трудно покриват разходите си за храна
31.01.2023

Снимка: shumenonline.bg

Средногодишното равнище на безработица за 2022 г. в Шуменска област е 7,8%, с 1,4 процентни пункта по-ниско спрямо предходната година (9,2% средно за 2021г.). Регистрираните безработни в бюрата по труда от областта средно за 2022 година са 5 936 при 7 028  за предходната година, с 1092 по-малко.

За една година, спрямо декември 2021 г. (7 028), броят на регистрираните безработни е спаднал с 1 092 лица (5 936 – 2022 г.). Продължително безработните са  2 148, със 196 лица по-малко спрямо края на предходната година (2 344), а относителният им дял се намалява с 4,5 процентни пункта. Броят на безработните младежи е намалял от 727 за 2021 г., и в края на 2022 г. те са 608. Тази група съставлява 10,2% от всички безработни лица, регистрирани в бюрата по труда от Шуменска област.

В резултат на интензивната работа на екипите на бюрата по труда от област Шумен 1 621 неактивни лица, т.е. които не са били нито заети, нито учащи, и не са търсили работа, са привлечени за ползване услуги на Агенция по заетостта. Лицата са активирани чрез организиране на трудови борси, информационни събития, срещи със завършващите образование, както и чрез работата на младежки, ромски, трудови медиатори и др.

Освен към безработните, дейността на бюрата по труда е насочена също към заети, учащи и пенсионери, като от началото на годината 213 са лицата от тези групи, потърсили посредническите услуги по заетостта. Близо 19% от тях са постъпили на работа.

В град Шумен средногодишното равнище на безработица за 2022 година е 2,8%, с 0.8 п. п. по-ниско спрямо 2021 г. (3,6%). Броят на регистрираните безработни средно за 2022 година е 1 286 при 1 621 за 2021 година, с 335 по-малко.

На работа през 2022 година са постъпили 5 498 безработни лица. От тях най-голям е делът на лицата без квалификация – 58,23% от всички започнали работа, следвани от лицата с работническа професия – 21,37% и със специалност – 20,38%. През 2022 година на работа са устроени 986 младежи до 29-годишна възраст. В заетост са включени и 956 безработни лица с регистрация в бюрото по труда над 1 година.

На първичния пазар на труда през 2022 г. работа са започнали 4 059 безработни лица. По програми за заетост устроените са 677. По схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” работа са започнали 502 безработни лица. По насърчителните мерки за заетост на работа са постъпили 121 лица.

През 2022 година в бюрата по труда от областта са заявени 5 163 работни места. На първичния пазар са обявени 5 029 работни места. Най-голямо търсене на работна сила през годината се регистрира в преработващата промишленост (1938 заявени свободни работни места). Следват държавното управление (1002), търговията (527), селското стопанство (261), хотелиерството и ресторантьорството (230), образованието (226), административни и стопански дейности (173), строителството (158). По програми за заетост са заявени 681 работни места. 717 са обявените работни места по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. По мерки за заетост са заявени 134 работни места.

shumenonline.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *