Токов удар е причината за спирането на водата в Шумен
06.04.2023
МАН се обърна край Търговище
06.04.2023

До края на месец май 2023 г., на територията на цялата страна НСИ, чрез териториалните статистически бюра, включително отдел „Статистически изследвания – Шумен“, провежда анкетно проучване сред домакинствата „Статистика на доходите и условията на живот“.

Изследването се провежда паралелно във всички страни от Европейския съюз с обща методология и инструментариум. Получените резултати допринасят за оценка на условията на живот в отделните страни, структурата и разпределението на доходите на домакинствата и участието им в социалния живот на страната.

Проучването за доходите и условията на живот (SILC), е част от изследванията включени в Регламент № 1700 от 2019 г. на Европейския парламент и на Съвета и се отнася до събирането на съпоставима и актуална информация за моментното състояние и динамиката на доходите, както и за нивото и структурата на бедността и социалното изключване на национално и европейско ниво.

Изследването се провежда върху шестгодишен ротационен панел от обикновени домакинства. Освен домакинството, попаднало в извадката, обект на наблюдение са и всички негови членове на 16 и повече години. Размерът на извадката за всяка година в панела е около 9 400 домакинства, разпределени във всички области на страната.

В област Шумен изследването включва 230 домакинства, от 28 населени места – 6 града (Шумен, Нови пазар, Велики Преслав, Смядово, Каспичан и Плиска) и 22 села, сред които Тодор Икономово, Венец, Янково, Средковец, Станянци, Енево, Вехтово, Близнаци, Браничево, Хан Крум, Веселиново и други. Домакинствата са включени в извадката чрез използването на случаен подбор, с който се гарантира представителността на резултатите.

Анкетьорите, които ще посетят домакинствата, с клетвена декларация са задължени да пазят в пълна тайна получената информация. При посещенията си те ще се легитимират със служебни карти. Анкетьорите ще попълват два типа въпросници: въпросник за домакинството и индивидуален въпросник, с който се обхващат членовете на домакинството на 16 и повече години.

shumenonline.bg

 

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *