Стела Илиева спечели конкурса за директор на Регионалната инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) в Шумен. Това научи shumenonline.bg от свои източници.

През юли миналата година тя бе назначена като временно длъжността директор на екоинспекцията.

Припомняме, че Илиева оглавява екоинспекцията за трети път. Първият път, когато застана начело на РИОСВ, бе през август 2019 година. На 11 ноември 2020 година тя изненадващо бе освободена. Тогава, като мотив в заповедта на министъра на околната среда и водите, бе посочено „по преценка на органа на изпълнителната власт“.

Стела Илиева е дипломиран магистър в специалността „Екологични биотехнологии и контрол на храните“ на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Професионалният си стаж в областта на екологията натрупва в РИОСВ, в Община Шумен и в частния сектор. Четири години е работила в дирекция „Икономика, общинска собственост и европейски програми“ в отдел „Европейски фондове и програми“ на Община Шумен. Четири години е била експерт в отдел „Превантивна дейност“ на направление „Биологично разнообразие и защитени територии“ на екоинспекцията.

shumenonline.bg