Изложба „Нов Ренесанс“
10.11.2023
Нов физкултурен салон в Езиковата
10.11.2023

Съдът потвърди: Ерджан Мюстеджеб е кмет на село Изгрев

Снимка: shumenonline.bg

Административен съд Шумен потвърди решение на Общинска избирателна комисия Венец, с което Ерджан Тефик Мюстеджеб е обявен за избран за кмет на село Изгрев на първи тур, издигнат от ПП „Движение за права и свободи-ДПС“.

Производството по делото е образувано по жалба на Тунчер Сергюл Фикрет, в качеството му на кандидат за кмет на кметство село Изгрев, издигнат от ПП „ГЕРБ“.

В жалбата си Ф. изразява несъгласие с постановеното решение, като оспорващия сочи допуснати съществени нарушения на ИК (Изборен кодекс) в деня на изборите, свеждащи се до непосещаване от сформираната подвижна избирателна секция с подвижна кутия за гласуване на осем лица, изрично посочени в жалбата. Като следващо, отделно нарушение се твърди, че е налице и дописване в избирателните списъци на лица, общо около 110 броя, които са живеещи извън пределите на Република България, поради което е налице изборен туризъм и тези лица нямат нищо общо с принципа на уседналост в ИК.

Съдът е отхвърлил като недоказано и неоснователно твърдението на жалбоподателя за наличие на неправомерно дописване в избирателните списъци на лица, общо около 110 броя, които са живеещи извън пределите на Република България. Съдебният състав е приел, че действията по дописване на избирателните списъци от съответните общински администрации по населените места, в които се води регистър на населението, могат да се оспорват единствено в рамките на установения в Изборния кодекс срок, което в случая не е било сторено и с изтичането му е препятствана възможността това действие да бъде атакувано от жалбоподателя на един по-късен етап от изборния процес. Освен това, съдът е счел, че твърдението в жалбата е лишено от конкретизация, доколкото не се сочат конкретни имена на лица от избирателните списъци, поради което претенцията на оспорващия е била отхвърлена.

Съдът е приел също, че действително е налице допуснато нарушение на изискванията на Изборния кодекс при провеждането на избори за кмет на кметство село Изгрев, като не е предоставена възможност на осем лица да упражнят правото си на глас с подвижна избирателна кутия. Това нарушение съдът е преценил за несъществено, доколкото се касае за осем случая, при които са нарушени изборните правила и допускането му не е повлияло върху крайния резултат, с оглед разликата между обявения за избран за кмет Е.Т.М. /избран с 236 действителни гласове/ и оспорващия Т.С.Ф. /193 от действителните гласове/, възлизаща на 43 гласа.

В решението си съдът е посочил също, че правилно за валидно избран кмет на село Изгрев е бил определен Е.Т.М., тъй като е получил повече от половината от действителните гласове още на първи тур – обявеният за избран за кмет Мюстеджеб има 236 действителни гласове, при минимално необходими 216 гласа.

Съдебното решение подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България – град София в срок до 7 дни от обявяването му.

shumenonline.bg

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *