Белезници за шуменец на кокаин, в дома му откриха марихуана
22.02.2024
Фалстарт по делото на кмета на Омуртаг
22.02.2024

Шест училища в Шуменска област остават на двусменен режим

Шест училища в област Шумен все още нямат готовност да преминат на едносменен режим на обучение. На две смени ще продължат да учат учениците в двете начални училища в Шумен НУ „Княз Борис I“, НУ „Илия Блъсков“, III ОУ „Димитър Благоев“ СУ „Сава Доброплодни“ в Шумен, професионалната гимназия по икономика и СУ „Паисий Хилендарски“ във Върбица. Информацията изнесе днес Николай Русев, старши експерт обществени науки в РУО Шумен на заседание на Постоянната комисия по заетост. На него бе приет Държавния план-прием на ученици в училищата в област Шумен за следващата учебна година.

През новата учебна година 2024-2025 в този режим на обучение ще преминат три шуменски училища СУ „Йоан Екзарх Български“, ППМГ „Нанчо Попович“ и ПЕГ „Никола Й. Вапцаров“. С тях броят им област Шумен ще стане 58.

Областният управител проф. Добромир Добрев коментира, че през последните години се наблюдава тенденцията да не се работи активно съвместно между общините, РУО, работодателите и родителите.

„В Шумен има свободна материална база и трябва да се действа в посока да се направи усилие да се премине към едносменен режим на обучение. Общините са пасивни, те имат и различни проблеми, но децата намаляват във всички общини и промените в училищната мрежа са наложителни предвид тенденциите в демографските данни“, каза проф. Добромир Добрев.

Обобщеното предложение включва прием на ученици в V и VIII клас и допълнителен държавен прием в XI клас.

Според Николай Русев държавен план-прием се осъществява общо в 33 училища – 28 общински и 5 държавни. Според представената информация през настоящата учебна година 1319 ученици от област Шумен завършват VII клас. Пред комисията Николай Русев коментира сериозното влияние на демографския фактор и броя на учениците, които се очаква да завършват VII клас в годините до 2030 година. През този период учениците, на които предстои да завършат VII клас, ще намалеят до 1100 в края на периода. „Очевидно е, че се налага да бъде преоразмерена системата и да вземем мерки, за да можем да реализираме прием в повече училища и да осигурим според възможностите по-широк достъп до качествено образование“, каза Русев.

На база целевите прогнозни стойности за област Шумен като възможен максимален брой паралелки от МОН са определени 57 паралелки, а направените предложения на училищата са 67 паралелки.

Предложението на Регионалното управление на образованието е за учебната 2024/2025 да бъде реализиран прием в 62 паралелки. 28 от тях са професионални паралелки с 5-годишен срок на обучение, като 20 от тези паралелки са в професионалните гимназии във Велики Преслав, Нови пазар и Шумен, а осем са в средни училища- във Велики Преслав, Върбица,  Никола Козлево, Нови пазар и Шумен.

Три са професионалните паралелки с 3-годишен срок на обучение в обединени училища в общините Каспичан и Шумен. Учениците, решили да продължат обучението си в някоя от професионалните паралелки, могат да избират между 41 комбинации от училище, професия и специалност, дневна форма или дуална система на обучение. 28 от предлаганите възможности за професионално обучение принадлежат към STEM-направление. За учебната 2024/2025 година три професионални гимназии в област Шумен планират прием на ученици за обучение по дуална система в шест специалности от професии-общо 91 места в училища в общини Велики Преслав и Шумен. Седем от предложенията са по специалности от професии с очакван недостиг от кадри на пазара на труда- в училища в общините Велики Преслав, Нови пазар и Шумен.

Предложените профилирани паралелки също са общо 31, от които 27 са с 5-годишен срок на обучение, а четири – с 3-годишен срок на обучение. Двадесет от профилираните паралелки принадлежат към STEM-направление. Обобщеното предложение на РУО – Шумен за държавен план-прием за учебната 2024/2025 г. включва още прием в V клас – 2 паралелки в ППМГ „Нанчо Попович“- гр. Шумен, както и допълнителен държавен план-прием в ХІ клас – прием в 2 паралелки – СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Върбица и ПГ по селско стопанство и хранителни технологии – гр. Шумен.

shumenonline.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *