Временна промяна на движението в празничните дни
29.04.2024
Полицията с мерки в празничните дни
29.04.2024

Въвеждат мерки срещу възникване на пожари в земеделските земи и горите

Снимка: shumenonline.bg

Във връзка с повишаване на опасността от възникване на пожари в селското стопанство и горите на територията на община Шумен се въвеждат превантивни мерки за опазване на земеделските земи и горските площи. Пожароопасният период е от 01.04.2024 г. до 30.10.2024 г. Със заповед № РД-25-1105/ 17.04.24г. на кмета на Шумен проф. Христо Христов се забранява изгарянето на стърнища, слогове, крайпътни ивици, сухи треви и други растителни остатъци в земеделските земи, горският фонд, респективно почвените повърхности, както и използването на открити огнеизточници. Забранява се паркирането на МПС и струпването на материали на разстояние, по-малко от 5 метра, преди и след пожарните хидранти. Забранява се паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и на разстояние, по-малко от 50 м до тях, от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата. Не е позволено използването на огнестрелно оръжие и сигнални ракети в района на непожънатите масиви и фуражните площадки.

В заповедта се посочва още, че собствениците и ползвателите на земеделски земи трябва да осигурят денонощно наблюдение на земеделските си посеви, а кметовете /кметските наместници и гл. специалисти/ на населените места на територията на община Шумен да осигурят денонощно дежурство на телефонен пост в кметството за своевременно оповестяване в случай на пожар.

Стопаните и ползвателите на земеделски земи да създадат организация за своевременно разораване на необходимите минерализовани ивици край пътищата и на местата, където земеделската земя граничи с горския фонд. Да се осигурят средства, необходими за провеждане на ефективни гасителни действия. Паленето на огън в горите и земите от горския фонд да се извършва само на определените за това терени. Местата да бъдат обезопасени и обозначени с указателни табели. От общинската администрация напомнят на институциите, които поддържат пътната и железопътната мрежа в близост до житни масиви, че трябва да почистват терените от сухи треви и горими отпадъци. При възникване на пожар гражданите да сигнализират на тел. 112, в най-близкото кметство или лесничейство. Сигнали могат да се подават и на денонощните постове в Община Шумен на телефони: 054/ 857 651 или 0882/ 885 758.

shumenonline.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *