Търговище отбелязва официалния си празник
14.05.2024
Шумен е гимнастика
14.05.2024

По-малко деца в яслите в област Търговище

42 деца пo-малко са постъпили през 2023 година в  самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ДГ в област Търговище. Постъпилите за посочения период са 299, сочат данните на регионалната статистика.

В края на годината за отглеждане и възпитаване в детски ясли остават 301 деца, от които момчетата са 154, а момичетата – 147. В сравнение с 2022 г. броят на децата в детските ясли  намалява с 12.0%.

В областта функционират 8 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 359 места в тях. В сравнение с предходната година заведенията са без промяна, a броят на местата е с 5 по-малко.

Всички детски ясли се намират в градове на областта – Търговище, Попово и Омуртаг.

Осигуреността с места в детските ясли към 31.12.2023 г. в област Търговище е 15.3%, като за страната тя е 19.5%.

При разпределението на децата, отглеждани в детски ясли в област Търговище, по възраст през 2023 г. с най-голям относителен дял са децата от 2 до 3 годишна възраст – 85.4%. След тях са децата на 1 година – 13.9%, следват децата над 3- годишна възраст – 0.7%.

В края на 2023 г. обхватът на децата, отглеждани в детски ясли, в област Търговище е 12.9%, при 17.9% общо за страната.

В детските ясли в област Търговище работят 118 медицински и други специалисти, които отглеждат, възпитават и обучават децата. Медицинските специалисти по здравни грижи са 48, като 45 от тях са медицински сестри.

shumenonline.bg

 

 

 

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *