Летни образователни, творчески и терапевтични занимания организират в КЗСУ Търговище
24.06.2024
Обявиха летния график на детските градини
24.06.2024

Втората дата на НВО за учениците

Ученици от IV, VII и X клас, които не са се явили на изпит от националното външно оценяване поради медицински или друг сериозен проблем, ще получат възможност да се явят на нова дата, определена от министъра на образованието и науката. Това е възможно след изменения в Наредба № 10 за организацията на дейностите в училищното образование, съобщават от Регионалното управление по образованието в Шумен.

Учениците ще бъдат допускани на изпита, на който не са се явили – по български език и литература, по математика или и на двата, и/или на изпит за проверка на способностите. Условието е техните родители да подадат заявление до съответния началник на регионалното управление по образованието. Те трябва да приложат копия на документи от болничното заведение, от регионалната здравна инспекция, доказващи болничния престой или карантина, или копие на смъртен акт, като се представят и оригиналите им за сверяване. Новата дата за техните изпити ще бъде определяна със заповед на министъра на образованието и науката.

Заявлението се подава до 7 работни дни след редовната дата за провеждане на съответния изпит, което през настоящата учебна година означава:

  • до 28 юни 2024 г. включително – за изпита по български език и литература;
  • до 2 юли 2024 г. включително – за изпита по математика;
  • до 3 юли 2024 г. включително – за изпита за проверка на способностите по изобразително изкуство;
  • до 4 юли 2024 г. включително – за изпита за проверка на способностите по музика;
  • до 8 юли 2024 г. включително – за изпита за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт;

С промяната на учениците се осигуряват условия да кандидатстват в етапи на класиранията за местата от утвърдения план-прием. В случай, че са приключили класиранията, учениците могат да се приемат и над утвърдения план-прием там, където балът ще бъде по-голям или равен на последния класиран и приет в паралелката ученик и условията на физическата среда на училището го позволяват.

shumenonline.bg

 

 

 

 

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *