Достойно представяне на баскетболистите ни в Китай
08.07.2024
Моторист загина при челен удар с камион
08.07.2024

Започна обучението на кандидатите за приемни родители

В края ма месец май 2024 г., Община Шумен стартира кампания под мотото „Прегърни ме“, с цел набиране на кандидати за приемни родители. Кампанията се реализира по Проект „Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила-Компонент 1-BG05SFPR002-2.006, финансиран от програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Община Шумен е партньор на Агенция социално подпомагане в реализирането на проекта.

Като част от информационната кампания, Областният екип по приемна грижа провежда информационни срещи с желаещи да кандидатстват за професионални приемни семейства. На тях специалисти от ОЕПГ предоставят повече информация за процеса на кандидатстване и одобряване на приемните семейства, критериите за неодобряване на кандидатите за приемни семейства, отговарят на специфични въпроси на гражданите, които им помагат да вземат решение дали да продължат с процеса на кандидатстване.

В края на информационните срещи специалистите от ОЕПГ раздават на гражданите въпросници за самооценка и им обясняват следващата стъпка за кандидатстване – подаване на заявление.

  • Въпросникът за самооценка е предназначен да помогне на кандидатите за приемно семейство да преценят мотивацията си и да вземат решение относно подаването или не на заявление за кандидатстване. Към настоящия момент, след стартиране на кампанията, са постъпили четири заявления от кандидат приемни семейства.
  • Част от процеса на оценяване на кандидатите за приемно семейство е обучението на кандидатите, което започва на 08.07.2024 г. Всички кандидати за приемно семейство ще преминават през базово обучение по програма, утвърдена от министъра на труда и социалната политика, председателя на Държавната агенция за закрила на детето и изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане. Кандидатите за професионално приемно семейство, освен базовото обучение, ще получават и допълнителна квалификация за отглеждане и възпитание на деца. Обучението ще се проведе в група и ще се използват интерактивни методи за обучение на възрастни.

Екипът, провел обучението, изготвя доклад и становище за резултатите от обучението за всеки кандидат за приемно семейство.

shumenonline.bg

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *